Producten

FAQ

Welke online oplossingen zijn er om te vergaderen?
Wat kan het traject "digitaal leren" betekenen voor mijn federatie?
Mag je zomaar persartikels reproduceren op je website?
WVV: Welke gegevens moet je als vzw zeker vermelden vanaf 1 januari 2020?
WVV: Wanneer treedt de vernieuwde vzw-wetgeving in werking?
Verenigingswerk: Hoe doe ik de praktische aangifte van verenigingswerk?
Wat is het UBO-register en hoe voldoe ik als vzw aan deze verplichting?
Verenigingswerk: Wie kan gebruik maken van het verhoogde maandbedrag?
Verenigingswerk: Kan verenigingswerk en vrijwilligerswerk gecumuleerd worden?
Hoe kan ik als federatie documenten van het Dynamo Project aanbieden aan mijn clubs?
GDPR: Waarmee moet je rekening houden als je medische gegevens opvraagt ?
Hoe geef ik iemand toegang tot online applicaties van de overheid?
Verenigingswerk: welke geïndexeerde maxima zijn van toepassing?
GDPR en topsport: wat als je atleten afvaardigt naar competities buiten de EU?
Hoe zit het met loonbarema's sinds het nieuwe decreet op de sportfederaties?
GDPR: Wat zijn cookies en hoe ga je ermee om?
GDPR: Hoe omgaan met Facebook?
GDPR: Mag ik deelnemerslijsten publiceren (op de website, in nieuwsbrieven, in kranten,...)?
GDPR: Mag ik via een tombola e-mailadressen verzamelen?
GDPR: Hoe mag ik mensen uitnodigen op een jaarlijkse activiteit?
GDPR: Mag ik persoonsgegevens bewaren om statistieken bij te houden?
GDPR: Mag ik persoonsgegevens bewaren voor het archief?
GDPR: Toestemming vragen voor het gebruik van de gegevens van minderjarigen, hoe doe je dat?
GDPR: Hoe omgaan met nieuwsbrieven?
GDPR: Wie is eigenaar en wie verwerker: de federatie of de club?
GDPR: Waarmee moet ik rekening houden op het vlak van beeldmateriaal (foto's, filmpjes,...)?
GDPR: Waar vind ik GDPR tools op maat van mijn sportfederatie en -clubs?
GDPR: Wat met gegevens die je organisatie al in haar bezit had voor de inwerkingtreding van de GDPR?
GDPR: Moet mijn organisatie een contract afsluiten met de verwerkers van gegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn?
GDPR: Wat indien een lid vraagt om zijn/haar gegevens te schrappen?
GDPR: Hoe lang mogen gegevens bijgehouden worden?
GDPR: Vallen individuele wedstrijdresultaten ook onder de noemer persoonsgegevens?
GDPR: Welke rechtsgronden bestaan er en welke gebruik je waarvoor?
GDPR: Wat is GDPR?
Wat is de gratis vrijwilligersverzekering voorzien door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (of de VGC)?
Verenigingswerk: Wat houdt het nieuwe statuut "Verenigingswerk" in en welke ondersteuning bieden we?
Welke ondersteuning biedt ICES rond ethiek?
Kan ik een fiscaal attest voor sportkampen uitreiken?
Doen we wel voldoende als federatie op vlak van seksuele integriteit?
Hoe kan je als sportfederatie extra inkomsten bekomen?
Wat zijn AV dagen en hoe kan je er als federatie mee omgaan?
Hoe zit het met dagvergoedingen bij dienstreizen in het buitenland (van medewerkers of trainers)?
(Ver)bouwplannen? Hoe de inhoudingsplicht na te leven?
Mag ik foto's van sporters zomaar gebruiken? Wat met auteursrecht en portretrecht?
Welke administratie moet je voeren wanneer je met vrijwilligers werkt?
Hoe bespaar je als sportorganisatie op je IT-budget via SOCIALware?
Onkostenvergoedingen voor vrijwilligers: wat zijn de maximumbedragen?
Wat zijn de wettelijke verplicht te verzekeren risico’s voor vrijwilligers?
Waaruit bestaat de informatieplicht aan de vrijwilliger waar in de wet sprake van is?