Producten

FAQ

(Ver)bouwplannen? Hoe de inhoudingsplicht na te leven?
Doen we wel voldoende als federatie op vlak van seksuele integriteit?
GDPR en topsport: wat als je atleten afvaardigt naar competities buiten de EU?
GDPR: Hoe lang mogen gegevens bijgehouden worden?
GDPR: Hoe mag ik mensen uitnodigen op een jaarlijkse activiteit?
GDPR: Hoe omgaan met Facebook?
GDPR: Hoe omgaan met nieuwsbrieven?
GDPR: Mag ik deelnemerslijsten publiceren (op de website, in nieuwsbrieven, in kranten,...)?
GDPR: Mag ik persoonsgegevens bewaren om statistieken bij te houden?
GDPR: Mag ik persoonsgegevens bewaren voor het archief?
GDPR: Mag ik via een tombola e-mailadressen verzamelen?
GDPR: Moet mijn organisatie een contract afsluiten met de verwerkers van gegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn?
GDPR: Toestemming vragen voor het gebruik van de gegevens van minderjarigen, hoe doe je dat?
GDPR: Vallen individuele wedstrijdresultaten ook onder de noemer persoonsgegevens?
GDPR: Waar vind ik GDPR tools op maat van mijn sportfederatie en -clubs?
GDPR: Waarmee moet ik rekening houden op het vlak van beeldmateriaal (foto's, filmpjes,...)?
GDPR: Waarmee moet je rekening houden als je medische gegevens opvraagt ?
GDPR: Wat indien een lid vraagt om zijn/haar gegevens te schrappen?
GDPR: Wat is GDPR?
GDPR: Wat met gegevens die je organisatie al in haar bezit had voor de inwerkingtreding van de GDPR?
GDPR: Wat zijn cookies en hoe ga je ermee om?
GDPR: Welke grote / veelgebruikte verwerkers in de sportsector zijn GDPR conform?
GDPR: Welke rechtsgronden bestaan er en welke gebruik je waarvoor?
GDPR: Wie is eigenaar en wie verwerker: de federatie of de club?
Hoe bespaar je als sportorganisatie op je IT-budget via SOCIALware?
Hoe kan je als sportfederatie extra inkomsten bekomen?
Hoe zit het met dagvergoedingen bij dienstreizen in het buitenland (van medewerkers of trainers)?
Hoe zit het met loonbarema's sinds het nieuwe decreet op de sportfederaties?
Mag ik foto's van sporters zomaar gebruiken? Wat met auteursrecht en portretrecht?
Onkostenvergoedingen voor vrijwilligers: wat zijn de maximumbedragen?
Waaruit bestaat de informatieplicht aan de vrijwilliger waar in de wet sprake van is?
Wat is het UBO-register en hoe voldoe ik als vzw aan deze verplichting?
Wat zijn ADV dagen en hoe kan je er als federatie mee omgaan?
Wat zijn de wettelijke verplicht te verzekeren risico’s voor vrijwilligers?
Welke administratie moet je voeren wanneer je met vrijwilligers werkt?
Welke ondersteuning biedt ICES rond ethiek?

Nieuws

"Sportrechtbank" in de pers
2019... een jaar vol activiteiten!
Aanbod loonadministratie door Sociare en Scwitch
Alle kennis over sport op één platform
Belangrijke wijzigingen beleidsfocussen
Een nieuw beleidsplan!
FAQ in de kijker: "Welke veel gebruikte verwerkers in de sportsector zijn GDPR conform?"
GDPR op maat van je sportfederatie: update handleiding en nieuwe tool
GDPR: nieuwe mogelijkheden voor begeleiding
Gezocht: kandidaten voor testfase functieclassificatie
Handleiding UBO voor vzw's online
Help een collega-federatie!
Het nieuwe verenigingenrecht voor sportfederaties: gratis bijscholing
Indexering lonen in oktober 2018
Informatie op vlak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag
Interessante bijscholingen uitgelicht
Is mijn federatie financieel gezond? Inzicht graag!
Kijk jij graag eens over het muurtje?
Lees onze nieuwe privacyverklaring
Maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag
Management VSF: beslissing raad van bestuur
Net van start gegaan als federatiemedewerker?
Nieuw artikel over innovatie en (water)sport
Nieuw in ons bijscholingsaanbod: traject hedendaags leiding geven
Nieuw! Documentatie bijscholingen in je profiel
Nieuw! Documentatie in je VSF-profiel
Nieuw: bijscholing btw voor sportfederaties
Nieuwe gezichten in het VSF-secretariaat
Nog groen achter de federatie-oren? Denk aan onze basismodule!
Nog groen achter de federatie-oren? Denk aan onze basismodule!
Opgelet voor oplichters
Planbureau voorspelt volgende indexering lonen in augustus 2019
Planbureau voorspelt volgende indexering lonen in december 2019
Planbureau voorspelt volgende indexering lonen in februari 2020
Planbureau voorspelt volgende indexering lonen in oktober 2019
Product in de kijker: sjabloon evaluatie leidinggevenden
Save the date: 23 oktober - infomoment loonbeleid en cao
To Werner or not to Werner?
Vernieuwde gratis vrijwilligersverzekering vanaf 1 april 2019
Vlaamse sportfederaties maken een vuist tegen grensoverschrijdend gedrag
Vrijwilligersvergoedingen: bedragen 2018 gekend
VSF maakt werk van gezamenlijk tuchtorgaan rond seksueel grensoverschrijdend gedrag
VSF reageert op steun Vlaamse overheid aan KBVB
VSF vreest voor extra administratieve lasten voor verenigingen
Wist je dat ... je een dagvergoeding kan geven voor dienstreizen in het buitenland?
Wist je dat...