Producten

FAQ

Coronavirus: Welke online oplossingen zijn er om te vergaderen?
Coronavirus: Mag je sporten als je ziek bent?
Coronavirus: Organiseren VTS of Dynamo Project nog lesmomenten of bijscholingen?
Wat kan het traject "digitaal leren" betekenen voor mijn federatie?
Mag je zomaar persartikels reproduceren op je website?
Wat is het UBO-register en hoe voldoe ik als vzw aan deze verplichting?
GDPR: Waarmee moet je rekening houden als je medische gegevens opvraagt ?
GDPR: Welke grote / veelgebruikte verwerkers in de sportsector zijn GDPR conform?
GDPR en topsport: wat als je atleten afvaardigt naar competities buiten de EU?
Hoe zit het met loonbarema's sinds het nieuwe decreet op de sportfederaties?
GDPR: Wat zijn cookies en hoe ga je ermee om?
GDPR: Hoe omgaan met Facebook?
GDPR: Mag ik deelnemerslijsten publiceren (op de website, in nieuwsbrieven, in kranten,...)?
GDPR: Mag ik via een tombola e-mailadressen verzamelen?
GDPR: Hoe mag ik mensen uitnodigen op een jaarlijkse activiteit?
GDPR: Mag ik persoonsgegevens bewaren om statistieken bij te houden?
GDPR: Mag ik persoonsgegevens bewaren voor het archief?
GDPR: Toestemming vragen voor het gebruik van de gegevens van minderjarigen, hoe doe je dat?
GDPR: Hoe omgaan met nieuwsbrieven?
GDPR: Wie is eigenaar en wie verwerker: de federatie of de club?
GDPR: Waarmee moet ik rekening houden op het vlak van beeldmateriaal (foto's, filmpjes,...)?
GDPR: Waar vind ik GDPR tools op maat van mijn sportfederatie en -clubs?
GDPR: Wat met gegevens die je organisatie al in haar bezit had voor de inwerkingtreding van de GDPR?
GDPR: Moet mijn organisatie een contract afsluiten met de verwerkers van gegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn?
GDPR: Wat indien een lid vraagt om zijn/haar gegevens te schrappen?
GDPR: Hoe lang mogen gegevens bijgehouden worden?
GDPR: Vallen individuele wedstrijdresultaten ook onder de noemer persoonsgegevens?
GDPR: Welke rechtsgronden bestaan er en welke gebruik je waarvoor?
GDPR: Wat is GDPR?
Welke ondersteuning biedt ICES rond ethiek?
Doen we wel voldoende als federatie op vlak van seksuele integriteit?
Hoe kan je als sportfederatie extra inkomsten bekomen?
Wat zijn AV dagen en hoe kan je er als federatie mee omgaan?
Hoe zit het met dagvergoedingen bij dienstreizen in het buitenland (van medewerkers of trainers)?
(Ver)bouwplannen? Hoe de inhoudingsplicht na te leven?
Mag ik foto's van sporters zomaar gebruiken? Wat met auteursrecht en portretrecht?
Welke administratie moet je voeren wanneer je met vrijwilligers werkt?
Hoe bespaar je als sportorganisatie op je IT-budget via SOCIALware?
Onkostenvergoedingen voor vrijwilligers: wat zijn de maximumbedragen?
Wat zijn de wettelijke verplicht te verzekeren risico’s voor vrijwilligers?
Waaruit bestaat de informatieplicht aan de vrijwilliger waar in de wet sprake van is?

Nieuws

Verlaging maximum kilometervergoeding vanaf 1 juli 2020
Vlaamse sportfederaties zetten belangrijke stap in bestrijden grensoverschrijdend gedrag
Sport en gender: praktijkverhalen
Traject "hedendaags leiding geven" verplaatst naar het najaar
Oproep: kandidaten gezocht voor bestuursorgaan Vlaams Sport Tribunaal
Veilig aan het werk: generieke gids
Digitaal werken, nieuwe opportuniteiten?
Heropstart: zoektocht naar beschermingsmaterialen
Brief aan minister Weyts over compensatiemaatregelen voor de sportsector
Tip: gratis expertise via VLAIO en VLHORA
GDPR: Nederlandse tennisbond kreeg zware boete
Gesubsidieerde projecten binnen de beleidsfocussen
Nieuwe tarieven voor vzw-publicaties
Wegwijs in het EU-subsidieprogramma
Voordelig aanbod maaltijd- en ecocheques
Geïndexeerde bedragen verenigingswerk 2020
VSF start in 2020 project rond digitale transformatie
Haal meer uit Instagram en Facebook: nieuwe tools
Nieuw artikel over innovatie en (water)sport
Nog groen achter de federatie-oren? Denk aan onze basismodule!
Nieuw! Documentatie in je VSF-profiel
Is mijn federatie financieel gezond? Inzicht graag!
Nog groen achter de federatie-oren? Denk aan onze basismodule!
Belangrijke wijzigingen beleidsfocussen
Opgelet voor oplichters
Planbureau voorspelt volgende indexering lonen in februari 2020
2019... een jaar vol activiteiten!
Planbureau voorspelt volgende indexering lonen in oktober 2019
Wist je dat...
Planbureau voorspelt volgende indexering lonen in augustus 2019
Planbureau voorspelt volgende indexering lonen in december 2019
Indexering lonen in oktober 2018
Nieuw in ons bijscholingsaanbod: traject hedendaags leiding geven
FAQ in de kijker: "Welke veel gebruikte verwerkers in de sportsector zijn GDPR conform?"
Informatie op vlak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag
Interessante bijscholingen uitgelicht
Management VSF: beslissing raad van bestuur
GDPR op maat van je sportfederatie: update handleiding en nieuwe tool
Lees onze nieuwe privacyverklaring
GDPR: nieuwe mogelijkheden voor begeleiding
VSF maakt werk van gezamenlijk tuchtorgaan rond seksueel grensoverschrijdend gedrag
Nieuw! Documentatie bijscholingen in je profiel
Maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag
Kijk jij graag eens over het muurtje?
Een nieuw beleidsplan!
Vrijwilligersvergoedingen: bedragen 2018 gekend
Vlaamse sportfederaties maken een vuist tegen grensoverschrijdend gedrag
Wist je dat ... je een dagvergoeding kan geven voor dienstreizen in het buitenland?
Net van start gegaan als federatiemedewerker?