Aangifte in de rechtspersonenbelasting

Financiën
Rechtspersonenbelasting
Sportclubs

Het is wettelijk verplicht om een aangifte in te dienen in de inkomstenbelasting. Voor een sportclub, die opgericht is als een vzw, zal het gaan om rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting. Zelfs wanneer je geen enkele belasting verschuldigd bent, moet je erover waken dat je een nihil-aangifte doet.

In principe zal een sportclub onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting, want ze heeft geen intentie om winsten te halen op een commerciële manier.

Hoe doe je de aangifte?

Sinds 2015 gebeurt de aangifte online. Surf naar het platform BIZTAX. Let wel: je hebt er een kaartlezer voor nodig. Lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat je problemen hebt met het certificaat of je browser, kijk dan even op deze pagina.

Vanaf de balansdatum heb je een termijn van 7 maanden om je aangifte in te dienen. Sinds 2021 is de data van je algemene vergadering niet meer van belang. Voor clubs die 31 december als einddatum hebben werd de uiterste indieningsdatum in 2024 vastgelegd op 30 september.

De exacte termijnen kan je hier nakijken.

Afbeelding
rekenmachine

Wanneer heb je nu belastbare inkomsten aan te geven?

Bijvoorbeeld: de vzw heeft een onroerend goed in eigendom en verhuurt dat, of de vzw ontvangt inkomsten van andere rechtspersonen. We ontwikkelden een handleiding rechtspersonenbelasting om sportclubs verder te helpen. Met een concrete opsomming van belastbare inkomsten, en meteen ook een stappenplan met screenshots van de aangifte in BIZTAX. Ook de overheid heeft een stappenplan en een toelichting opgemaakt.

Let op: de inkomsten van je vzw moet je altijd volgens het belastbaar tijdperk doorgeven. Dat is dus van 1 januari tot en met 31 december. Heeft je club een afwijkend boekjaar? Hou er rekening mee dat je je gegevens toch volgens het belastbaar tijdperk doorgeeft. 

Wat is niet belastbaar in de rechtspersonenbelasting?

 • Lidgelden en andere ledenbijdragen
 • Transferbedragen
 • Sponsorinkomsten (maar wél: 'reclamedragers buiten de sportinrichting')
 • Schenkingen
 • Subsidies
 • Inkomsten uit een bijkomende economische bedrijvigheid

Wat is wel belastbaar in de rechtspersonenbelasting?

 • Onroerende inkomsten
 • Business seats of loges
 • Concessie cafetaria
 • Televisierechten
 • Reclamedragers buiten de sportinrichting
 • Voordeel van alle aard voor het kosteloos ter beschikking stellen van een voertuig
 • Niet-behoorlijk verantwoorde kosten

Op zoek naar meer informatie?

Heb je nog vragen over de rechtspersonenbelasting? Contacteer onze medewerker via roeland@vlaamsesportfederatie.be of 09 396 80 60.

Download

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Vzw
Doorloop de checklist om te zien of je niets over het hoofd ziet.
Financiën
Een jaarlijkse belasting op het patrimonium van een vzw. Niet onbelangrijk voor sportclubs dus!
Vzw
Welke documenten moet je indienen? We helpen je stap per stap.