Jaarlijkse verplichtingen van een vzw

Vzw
Sportclubs
Sportfederaties

Iedere vzw heeft een aantal jaarlijks terugkerende verplichtingen. Aan de hand van onderstaand lijstje kan je gemakkelijk bijhouden of je niets over het hoofd ziet.

Boekhouding

 • Jaarrekening opmaken, goedkeuren en neerleggen
  • Staat van de ontvangsten en uitgaven (bijlage B)
  • Inventaris van activa, rechten, schulden en verbintenissen (bijlage C)
 • Begroting opmaken
 • Inventaris opmaken

Administratie

Fiscaal

Doe de check

Download onze handige checklist onderaan deze pagina, na inloggen.

Deze lijst geeft je een mooi overzicht van alle verplichtingen, inclusief de deadlines die je als vzw moet halen.  Aankruisen maar! 

om deze video te bekijken.

Gegevens vermelden

Naast de bovenstaande jaarlijkse verplichtingen heb je ook verplichtingen rond het vermelden van gegevens. Bijvoorbeeld wanneer je een factuur opmaakt. Ook op akten, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken ben je verplicht de volgende gegevens te vermelden:

 • de naam van de rechtspersoon
 • de rechtsvorm, voluit of afgekort
 • de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon
 • het ondernemingsnummer
 • het woord 'rechtspersonenregister' of 'RPR', gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon. Het RPR kan je hier opzoeken.
 • wanneer dat van toepassing is, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon
 • wanneer dat het geval is, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is

Hieronder vind je een voorbeeld voor onze vzw:

Vlaamse Sportfederatie vzw
Zuiderlaan 13  9000 Gent
0442.209.637 | RPR, afdeling Gent
info@vlaamsesportfederatie.be  www.vlaamsesportfederatie.be

Afbeelding
skiër
Begeleiding over dit thema
De wondere wereld van de vzw. Je kan er makkelijk in verdwalen als sportclub. Hulp nodig? Onze expert helpt je op weg.

Downloads

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Vzw
Tot wanneer kan je aanpassingen uitvoeren in je statuten?
Financiën
Zelfs wanneer je geen enkele belasting verschuldigd bent, moet je erover waken dat je een nihil-aangifte doet.