De leden van een vzw

Vzw
Algemene vergadering
Terminologie
Sportclubs
Sportfederaties

Elke vzw heeft een algemene vergadering waartoe alle leden behoren. Wat is nu juist het verschil tussen de verschillende leden van een vzw? We geven je een kort overzicht.

1. Werkende leden

De werkende leden hebben stemrecht in de algemene vergadering. Als synoniemen hoor je ook wel eens 'vaste leden' of 'effectieve leden'. De rechten en plichten van een werkend lid worden bepaald door de statuten en door de vzw-wetgeving. De statuten bepalen ook wie als werkend lid aanvaard kan worden. Als daarover niets in de statuten staat, dan benoemt het bestuursorgaan de werkende leden.

Wat is het ledenregister?

Als vzw ben je verplicht om een ledenregister bij te houden. In dat register noteer je je werkende leden. Het is de taak van het bestuursorgaan om het register correct bij te houden. Zijn er wijzigingen? Dan moet je die binnen de 8 dagen noteren.

Afbeelding
G-sporters spelen basketbalwedstrijd

Het is verplicht (én van groot belang) om een actueel ledenregister bij te houden op de zetel van de vereniging. Download een model van een ledenregister op deze pagina. Je vindt ook meteen terug welke gegevens je erin moet opnemen.

2. Toegetreden leden

Een vzw kan ook toegetreden of aangesloten leden hebben. Dat zijn de mensen die lid zijn van de vereniging om gebruik te maken van de activiteiten of faciliteiten. Bijvoorbeeld: wie komt tennissen in een tennisclub. Die mensen hebben geen stemrecht in de algemene vergadering. Hun rechten en plichten worden geregeld in de statuten.

3. Stichtende leden

Stichtende leden zijn de oprichters van de vzw. Zij sluiten een contract met elkaar om een 'rechtspersoon' op te richten. Zij hebben stemrecht in de algemene vergadering. 

Daarnaast heb je ook nog bestuursleden. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Zij zijn bevoegd om de vzw te besturen. Het gaat dan om alle handelingen die nodig zijn om de werking te garanderen. Eigenlijk is het bestuursorgaan bevoegd om alles te doen wat niet uitdrukkelijk is toegewezen aan de algemene vergadering (in de vzw-wetgeving of in de statuten).

Afbeelding
training
Brochure over dit thema
Liever het volledige plaatje? We leggen de werking van een vzw volledig uit, van oprichting tot ontbinding.

Download

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Vzw
Roep minstens 15 dagen vooraf je leden bijeen. Vergeet ook de andere stappen niet.
Vzw
Wanneer roep je al je leden samen? De algemene vergadering neemt dan bepaalde beslissingen.
Vzw
Maak je keuze tussen de klassieke manier of de oprichting via e-griffie.