De oprichting van een vzw

Vzw
Wijzigingen
Sportclubs

Heb je beslist om een vzw op te richten voor jouw sportclub? Dan kan je meteen aan de slag. Start eerst met de keuze te maken of je je vzw op de klassieke manier zal oprichten of elektronisch via e-griffie.

Via de klassieke manier

Er zijn drie grote stappen voor de oprichting van een vzw op de klassieke manier: 

1. Statuten opstellen 

Statuten zijn de grondbeginselen van de organisatie. De statuten moeten aan een aantal verplichte bepalingen voldoen (o.a. de benaming van je vzw, de maatschappelijke zetel, het maatschappelijk doel en informatie over de leden van je vzw). 

2. Dossier neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank 

Elke vzw heeft een verenigingsdossier. Het verenigingsdossier bevindt zich op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vereniging gevestigd is. Je moet een aantal documenten op de griffie neerleggen voordat de vzw rechtspersoonlijkheid kan krijgen. Maar welke documenten zijn dat? 

 • Een origineel exemplaar van de statuten, ondertekend door alle stichtende leden 
 • De akten rond de benoeming van de bestuurders 
 • Wordt er een dagelijks bestuur, een gemachtigd vertegenwoordiger of een commissaris aangesteld? Dan moet je de akten rond hun benoeming ook neerleggen op de griffie.


3. Publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 

Zodra het dossier neergelegd is op de griffie van de Ondernemingsrechtbank verwerft de vzw rechtspersoonlijkheid. Dat maak je bekend aan de buitenwereld. De griffie neemt de taak op zich om de publicatie van de belangrijkste akten te regelen. Op het moment dat je het verenigingsdossier neerlegt, zorgt de griffie voor de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad zodat de vzw tegenstelbaar gemaakt is ten opzichte van derden. Dat wil zeggen dat derden vanaf dan rekening moeten houden met de vzw als rechtspersoon.

om deze video te bekijken.

De bevoegde griffie

Niet enkel om je dossier neer te leggen bij oprichting, maar ook bij bestuurswijzigingen of om je jaarrekening neer te leggen, moet je de bevoegde Ondernemingsrechtbank opzoeken. Die vind je via de website van de FOD Justitie.

TIP

Richt je sportclub een nieuwe vzw op? Dan is het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) onmiddellijk van toepassing en kan je gebruik maken van ons model van oprichtingsakte (onderaan deze pagina). Naast de oprichtingsakte is er in het model ook ruimte voor:

 • de 'akte benoeming bestuur'
 • een luikje 'bestuurlijke bekendmakingen'

Via e-griffie

Via de website www.e-griffie.be kan je de vzw elektronisch oprichten, zonder dat je nog langs de griffie moet. Op de website staat stap per stap omschreven wat je moet doen.

Vooraleer je start zijn er reeds enkele voorbereidende stappen.

 • Installeer een up-to-date versie van Java 
 • Installeer de eID software
 • Indien vereist, pas de configuratie van je browser aan:
  • Firefox vereist de eID plug-in 
  • Chrome vereist specifieke instellingen 
 • Hou de volgende zaken bij de hand:
  • Je elektronische identiteitskaart (én pincode)
  • Je eID lezer
  • Een elektronisch betaalmiddel (bankkaart)
  • Een digitale scan van de oprichtingsakte en benoeming bestuurders, ondertekend door alle oprichters: dit zijn de eerste statuten samen met de aanduiding van de bestuurders. Op die manier kan bewezen worden dat elke oprichter de statuten onderschrijft.
  • Het uittreksel van de statuten voor publicatie in het Belgisch Staatsblad

Wil je de handleiding van de e-griffie erbij nemen? Download ze hier.

Afbeelding
skiër
Begeleiding over dit thema
De wondere wereld van de vzw. Je kan er makkelijk in verdwalen als sportclub. Hulp nodig? Onze expert helpt je op weg.

Downloads

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Vzw
Hier vind je een overzicht van alles wat je moet weten als bestuurder van een vzw en onze ondersteuning.
Vzw
De meest recente bedragen voor de oprichting, statutenwijziging of bestuurswijziging in een vzw.
Vzw
Een kort overzicht van de verschillende leden van een vzw.