Het bestuur van een vzw

Vzw
Terminologie
Sportclubs

Hoe verloopt de werking van een vzw? Wat zijn de bevoegdheden van het bestuur en hoe zit de taakverdeling? 

Wat is een bestuursorgaan?

Sinds de vernieuwde vzw-wetgeving spreek je niet langer van een 'raad van bestuur' maar van een 'bestuursorgaan'. Een bestuursorgaan telt minstens drie bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. De algemene vergadering benoemt de bestuurders.

Indien je vzw minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een bestuurder een doorslaggevende stem toekent haar werking. Dat is nieuw.

Afbeelding
zeilen

Bevoegdheden

Het bestuursorgaan is in de eerste plaats bevoegd om de vzw te besturen. Het gaat dan om alle handelingen die nodig zijn om de werking te garanderen. Eigenlijk is het bestuursorgaan bevoegd om alles te doen wat niet uitdrukkelijk is toegewezen aan de algemene vergadering (in de vzw-wet of in de statuten).

Wat is een dagelijks bestuur?

Als vzw kan je ervoor kiezen om een dagelijks bestuur te installeren. Dat is een mogelijkheid, geen verplichting. Wanneer je dat wil, is een beslissing van het bestuursorgaan nodig. Het bestuursorgaan zal dan de dagelijks bestuurders benoemen. 

Een dagelijks bestuur zal vooral nuttig zijn bij vzw’s die vaak en snel beslissingen moeten kunnen nemen. De meeste kleinere sportverenigingen hebben geen nood aan een dagelijks bestuur.

Ook interessant
Vzw
Een kort overzicht van de verschillende leden van een vzw.
Vzw
Vragen rond het vzw-statuut? Oprichting, jaarlijkse verplichtingen of ontbinding: het komt in deze brochure allemaal aan bod!
Vzw
Tot wanneer kan je aanpassingen uitvoeren in je statuten?