Vereenvoudigde boekhouding: Excel-tool

Boekhouding
Sportclubs

De Vlaamse Sportfederatie ontwikkelde het 'Boekhoudprogramma - Excel tool' om je sportclub een handje te helpen. Met behulp van deze tool kan je gratis en snel de vereenvoudigde boekhouding van je sportclub voeren.

Wat kan je doen in de tool?

  • Automatisch een jaarrekening opmaken
  • Een overzicht per rekening en kas bijhouden
  • Ontvangsten en uitgaven ingeven, steeds gekoppeld aan een wettelijke rubriek en een categorie
  • De wettelijke rubrieken uitbreiden met persoonlijke categorieën. 
  • Automatisch een financieel overzicht bekijken per wettelijke rubriek / categorie / kas of rekening
  • Automatische controle als alles juist werd gekoppeld
Afbeelding
vier sporters trainen op ergometer

Het programma is ontwikkeld in Excel waarbij alles zoveel mogelijk werd geautomatiseerd. Zowel feitelijke verenigingen als vzw's kunnen het programma gebruiken. Voor feitelijke verenigingen is het bijhouden van een boekhouding niet verplicht, maar het is wel aangeraden. Deze laagdrempelige tool zorgt ervoor dat je hier als penningmeester snel mee aan de slag kan, ook zonder veel kennis van boekhouden of Excel. Het programma richt zich op niet btw-plichtige sportclubs, aangezien je in het Excel-bestand geen btw-administratie kan voeren.

 

Download

Onze tool is geoptimaliseerd voor een Windows PC met Microsoft Excel 2007 (of hoger)

vragen en antwoorden bij technische problemen

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Financiën
Assist is een boekhoud- en administratieprogramma voor sportclubs sinds 2022.
Boekhouding
Wanneer mag je een vereenvoudigde boekhouding voeren? En hoe leg je de jaarrekening neer?
Boekhouding
Werk tijdig de stappen uit die je moet ondernemen bij het afsluiten van een boekjaar.