Welke meerderheid heb je nodig in een AV?

Vzw
Algemene vergadering
Wijzigingen
Sportclubs
Sportfederaties

Tijd om te stemmen! Is de meerderheid van de aanwezigen akkoord? Dan bepaalt de vzw-wetgeving dat een beslissing is aangenomen. In de meeste gevallen is die normale meerderheid dus voldoende. Toch zijn er een aantal uitzonderingen.

Hieronder zie je de specifieke situaties, en welke meerderheid je moet halen. Je kijkt dan niet alleen naar het aantal stemmen, maar ook naar het aantal aanwezige leden op de algemene vergadering.

Beslissing Aanwezigheidsquorum Beslissingsquorum
Statutenwijziging 2/3 2/3
Wijziging doel 2/3 4/5
Uitsluiting lid 2/3 2/3
Ontbinding vzw 2/3 4/5
Omzetting vzw 2/3 4/5

Haal je de 2/3e meerderheid niet, dan plan je een tweede algemene vergadering in. Dat doe je minstens 15 dagen na de eerste algemene vergadering. De tweede keer is er geen minimum aanwezigheid meer nodig.

Hoe bereken je de meerderheid?

Het nieuwe Wetboek venootschappen en verenigingen brengt nu duidelijkheid over deze discussie. De berekening van een meerderheid van de uitgebrachte stemmen gebeurt namelijk door de onthoudingen noch in de teller, noch in de noemer mee te tellen. 

Voorbeeld

Van de 30 leden zijn er 15 persoonlijk aanwezig. Ze hebben allemaal één stem, zodat er 15 stemmen aanwezig zijn. Van de 30 leden hebben er ook 5 een volmacht meegegeven aan andere leden. Het totaal aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden bedraagt dan ook 20. Bij stemming over een bepaald voorstel zijn er 11 stemmen voor, 1 stem tegen en 8 onthoudingen. Die 8 onthoudingen telt men niet mee. Er is een meerderheid van 11/12 = 91,6%. Het voorstel is aangenomen.

Ook interessant
Vzw
Wanneer roep je al je leden samen? De algemene vergadering neemt dan bepaalde beslissingen.
Digitalisering
Mag je je leden ook schriftelijk of digitaal samenroepen? Ja, dat mag!
Vzw
Roep minstens 15 dagen vooraf je leden bijeen. Vergeet ook de andere stappen niet.