Op naar een sportfonds voor de sector

Financiën

De financiële druk in de sportsector is hoog. Hoe kunnen we aanvullende middelen aantrekken? Een mogelijke piste, volgens een studie van Deloitte, is de oprichting van een sportfonds voor de sector! Met de steun van Sport Vlaanderen zijn we in 2024 gestart met het concreet in kaart brengen van de mogelijkheden en opportuniteiten daarvan.

Waarom een sportfonds?

De verschillende sportfederaties en sportclubs in Vlaanderen zien vandaag een toename van het aantal sporters. Maar tegelijk komen hun inkomsten onder druk te staan. Het zorgt voor een toenemende druk op de financiering en werking van sportfederaties en sportclubs.

Maar sport levert ook op! Sport is meer dan alleen een fysieke activiteit, het is een krachtig middel dat bijdraagt aan ons welzijn, sociale cohesie en de economische groei. Dat toonde onze socio-economische impactstudie uit 2021 duidelijk aan.

Investeren in sport heeft een onderbenut potentieel. Daar zijn we vanuit de Vlaamse Sportfederatie van overtuigd.

Afbeelding
mountainbikers op parcours in het bos

Het sportfonds wil bijkomende middelen aantrekken, om ze via een objectieve verdeelsleutel te investeren in een duurzaam sport- en gezondheidsbeleid.

Plan van aanpak

Het komende jaar werken de Vlaamse Sportfederatie, de sportfederaties, Sport Vlaanderen en een team van deskundigen uit het veld aan de realisatie van een efficiënt sportfonds. Dat hefboomfonds kan een cruciale rol spelen in het ondersteunen van sportinitiatieven en het bevorderen van een gezonde en actieve levensstijl in Vlaanderen.

 • Allereerst brengen we alle mogelijke financieringsbronnen in kaart die het fonds kunnen versterken.
  Een diversiteit aan inkomstenbronnen is essentieel, omdat het de stabiliteit van het fonds vergroot. Denk aan filantropie, subsidies, donaties, sponsordeals en andere vormen van financiële steun.
 • Daarnaast werken we aan een weldoordachte bestedingsstrategie.
  Elke euro die in het fonds wordt gestort, willen we optimaal benutten. Dat betekent dat we zorgvuldig afwegen waar het geld naartoe gaat en welke projecten en initiatieven de grootste impact hebben op onze sportgemeenschap.
   
 • Een solide beleidsstructuur is van groot belang.
  Met duidelijke richtlijnen voor het beheer van het fonds en de toekenning van middelen. Transparantie en verantwoording staan centraal, zodat iedereen kan zien hoe het geld wordt ingezet en welke resultaten we boeken.
Afbeelding
rugby

Expertise

Uiteraard doen we dit niet alleen. Zo kunnen we profiteren van de expertise en ervaringen uit Nederland. Daar werd in 2022 het Nationaal Fonds voor de Sport opgericht. Onze vertrouwde partner brisk sports helpt ons bij het optimaliseren van het fiscale aspect. Zo komen we tot een goed doordacht fiscaal en juridisch kader om de verzamelde fondsen te beheren en in te zetten.

Samengevat: we zijn vastberaden om dit sportfonds tot een succes te maken. We houden je op de hoogte!

Contact

Heb je vragen of meer informatie nodig?
Contacteer Roeland Zwaenepoel via roeland@vlaamsesportfederatie.be of 09 396 80 60.

Afbeelding
Roeland Zwaenepoel