We winnen allemaal met sport!

HR_beker team
We winnen allemaal met sport

We winnen allemaal met sport

In 2024 zijn er Europese, federale, regionale én lokale verkiezingen. Daarin mag de stem van de georganiseerde sportsector zeker niet ontbreken. Want sport levert op! Ons doel? We willen meer mensen op een kwalitatieve manier laten sporten, en zo onze positieve impact op de samenleving nóg vergroten. En daar kunnen de verschillende overheden ons bij helpen!

Beleidsprioriteiten voor de sector

 

We hebben nog zoveel te winnen! 
In ons memorandum stellen we 7 prioriteiten voor en doen we concrete voorstellen naar beleidsmakers op federaal, Vlaams en lokaal niveau.

 1. Investeer in een duurzaam sportbeleid
 2. Verhoog de financiële middelen
 3. Zet in op intersectoraal beleid
 4. Stimuleer het aanbod van kwalitatieve trainers
 5. Zorg voor kwalitatieve tewerkstelling
 6. Investeer in optimale sportinfrastructuur
 7. Ondersteun in verdere digitalisering
   

Download het e-book ›

Afbeelding
kajak vaart naar de zonsondergang

Welke acties deden we al?

Politiek debat op 23 februari 2024

Vertegenwoordigers van de 7 politieke partijen gingen in dialoog, o.a. over het budget sport, het infrastructuurtekort en de vele geëngageerde mensen in onze sportsector.

een terugblik ›

Sport heeft een positieve impact op de samenleving

De georganiseerde sportsector is de grootste maatschappelijke beweging in Vlaanderen. Sport is van en voor iedereen. Sport heeft een positieve impact op de fysieke en mentale gezondheid van mensen, sociale cohesie en sociaal welzijn in de maatschappij.

 • Sporten in clubverband levert de Vlaamse economie elk jaar ruim 2 miljard euro op.
 • De fysieke en mentale voordelen van sporten zorgen daarnaast nog eens voor 1,5 à 2 miljard euro extra opbrengsten voor de samenleving.
 • Globaal genereert elke euro uitgegeven aan georganiseerd sporten 1,8 tot 2,5 euro aan
  sociale return
  in Vlaanderen.
   

Ook jij kan als sportclub of sportfederatie helpen om deze boodschap te verspreiden! Heb je politieke contacten? Breng hen op de hoogte van ons memorandum 'We winnen allemaal met sport'. Samen voor een sterke sportsector!

Contact

Heb je vragen of wil je graag meer informatie?
Contacteer Pieter Hoof via pieter@vlaamsesportfederatie.be of 09 396 80 60.

Afbeelding
Pieter Hoof