Btw-aangiften via Intervat

Financiën
Btw
Sportclubs

Voor wie regelmatig een btw-aangifte indient, ontwikkelde de overheid Intervat. Een online toepassing van FOD Financiën die je, naast periodieke aangiften, ook voor klantenlistings en intracommunautaire opgaven kan gebruiken.

Waar moet je zijn?

Surf eerst naar Intervat. Een cruciale tip alvast: als sportclub log je in via ‘burger’. De nieuwe manier als ‘onderneming’ geldt enkel in het geval van een mandaat, waarbij je dus handelt in naam van een ander zonder de bijhorende verantwoordelijkheid. Heb je een boekhouder, dan zal die inloggen via ’onderneming’. Aanmelden kan je via de Itsme-app of via een kaartlezer. Meer info over de online toepassing:

Mocht je problemen hebben bij het inloggen, kun je terecht op www.loginhulp.be of mailen naar info.intervat@minfin.fed.be.

 

Afbeelding
voetbal

Nadien krijg je twee mogelijkheden:

  • via schermen: dit werkt het snelst. Je voegt manueel de roosters in. Praktisch gezien gaat het normaal over een beperkt aantal. Dat zorgt dus niet voor uren aan werk om alle info over te typen.
  • via bestand: je laadt een xml-bestand op in het systeem. Maar de kans bestaat dan dat de structuur van je document plots verspringt. Daarom raden we dus eerder de eerste optie aan. Het overlopen van alle stappen via schermen maakt je ook nog eens bewust van alle cijfers.

Hoe ziet een correcte betaling eruit?

De specifieke btw-aangifte vermeldt zowel de totale verschuldigde btw als de totale aftrekbare btw voor het afgelopen kwartaal. Dat laatste is belangrijk. Het gaat dus om periodes van drie maanden of trimesters. Is de verschuldigde btw hier hoger dan de aftrekbare? Dan stort je het bedrag uit rooster 71 van je aangifte via de volgende gegevens:

Bankrekeningnummer: 679-2003000-47
Ontvanger: Btw-ontvangsten, Kantersteen 47, Brussel
IBAN: BE 22 679 200 3000 47
SWIFT-Code: PCHQ BE BB

Belangrijk is dat je het juiste referentienummer bijvoegt bij de overschrijving. Dat nummer vind je terug op je overschrijvingsformulier. Een handige tip: verzamel alle formulieren uit hetzelfde jaar in dezelfde map. Op die manier hou je als sportclub ook een perfect overzicht van de overschrijvingen.

Begin hier ook best tijdig aan. Elke 20e van de eerste maand in het volgende kwartaal moet de verschuldigde btw namelijk overgeschreven zijn. Zet dus gerust een paar wekkers de 18e, zodat je btw-aangifte niet te laat binnenstroomt.

Wie wegens vergeetachtigheid of omstandigheden toch te laat blijkt, zal het bedrag op een speciaal rekeningnummer moeten storten. Dat nummer kan je verkrijgen van de btw-administratie.

Moet je voorschotten betalen?

Sinds april 2017 vormen voorschotten geen verplichting meer voor sportclubs. Je krijgt dus de keuze of je het volledige bedrag in één betaling overschrijft per kwartaal, of het toch liever spreidt over verschillende momenten.

Als je als club met weinig financiële reserves zit en plots een hele som btw moet overschrijven, kun je plots streng beperkt worden in je middelen. Spreiden via voorschotten kan dus interessant zijn. Wie bijvoorbeeld tweewekelijks een bijdrage stort, verdeelt de last over een langere periode. Zo geef je jezelf als club iets meer tijd die last op te vangen. Een andere handige oplossing is het werken via een extra rekening.

Afbeelding
zwemmer

Omgekeerd kan natuurlijk ook. Wanneer je als club bijvoorbeeld al het sponsorgeld op één moment ontvangt in een boekjaar, sluis je het verschuldigde btw-bedrag liever ook meteen voor dat boekjaar door. Op andere momenten heb je misschien amper of geen btw-belaste inkomsten. Voorschotten nemen dan een nutteloze hap uit het budget, want je krijgt die het volgende kwartaal toch terug.

Daarnaast zijn ook de kwartaalvoorschotten afgeschaft. Geen betaling meer de 20ste van de tweede en de derde maand van ieder kwartaal dus. Ook het decembervoorschot werd afgeschaft in 2021. Hierdoor ben je maar 1 keer per kwartaal verplicht om btw te betalen.  De betalingstermijn van de verschuldigde btw blijft onveranderd: uiterlijk de 20e van de maand die volgt op het betrokken kwartaal.
 

Aanvraag tot terugbetaling

De kans bestaat dat de btw-administratie een bedrag terugbetaalt: het btw-tegoed. Dat doen ze niet automatisch, en vraag je zelf aan. Je vindt die mogelijkheid terug rechts bovenaan de btw-aangifte. Een bepaald bedrag moet hierbij overschreden worden vooraleer de administratie geld terugstort:

  • Voor de btw-aangiftes van de eerste drie kwartalen moet het btw-tegoed 615 euro of meer bedragen. 
  • Voor de btw-aangifte van het vierde kwartaal moet het btw-tegoed 245 euro of meer bedragen.

Wanneer ze niet overschreden worden, schuiven de bedragen mee op naar het volgende kwartaal. Je verliest ze dus niet.

Wat met vrijgestelde inkomsten?

Sinds 2010 voeg je ook de vrijgestelde inkomsten toe bij je btw-aangifte. Natuurlijk doe je dat enkel als je ook een btw-boekhouding voert. Zo krijgt de fiscus ook van deze handelingen een beeld. Er zijn twee soorten activiteiten waarvoor vrijstelling mogelijk is: lidgelden en occasionele activiteiten. Lees hier meer over de voorwaarden. Op een eenvoudige manier wordt dan een algemeen verhoudingsgetal berekend. In principe vindt de fiscus het voldoende dat het totaal bedrag aan vrijgestelde inkomsten van een kalenderjaar in rooster 00 van de laatste kwartaalaangifte wordt gezet. Je kan dit altijd even afstemmen met je lokaal btw-kantoor.

Dat verhoudingsgetal kan via Intervat ook bij de btw-aangifte gevoegd worden. Daarvoor heb je het kadertje ‘AVG’. Sportclubs met een btw-boekhouding zijn in principe gemengd btw-belastingplichtigen, met dus zowel belaste als vrijgestelde activiteiten. Het definitieve verhoudingsgetal bereken je voor 20 april en neem je vervolgens op in de eerste kwartaalaangifte van het jaar. 

  • elektronisch: in het kader AVG is een veld ‘AVG%’ voorzien. Daar kun je het verhoudingsgetal invullen. Opgelet, wie het werkelijk gebruik hanteert, heeft soms een bijzonder verhoudingsgetal. Hier kan je er maximum 5 van toevoegen, in aflopende volgorde van belang. Daarvoor zijn de velden ‘B1’, ‘B2’, … voorzien.
  • papieren: dit kan nog steeds op de oude werkwijze via een berekeningsblad. Die kan je ook als bijlage bij de elektronische versie voegen.
Ook interessant
Financiën
Verricht jouw sportclub btw-belastbare activiteiten, dan ben je verplicht om een btw-nummer aan te vragen bij ...
Financiën
Voor gemengde en gewone btw-plichtige sportclubs lopen de btw-formaliteiten gelijk. Wat moet je precies doen?
Financiën
Niet meer dan 25.000 euro btw-belaste omzet? Dan is je sportclub een 'kleine ondernemer'.