De naam van je vzw veranderen

Vzw
Wijzigingen
Sportclubs

Voor je een naamswijziging doorvoert, moet je die uiteraard eerst in de algemene vergadering besproken en goedgekeurd hebben. Het gaat immers om een statutenwijziging. Welke documenten moet je uiteindelijk indienen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank?

Hou eerst en vooral rekening met de meerderheid die je nodig hebt in de algemene vergadering.
Om na goedkeuring de naamswijziging correct door te geven aan de griffie van de Ondernemingsrechtbank, heb je aanvraagformulieren I en II vzw nodig. Je kan deze formulieren na login gratis downloaden onderaan deze pagina.

Wat heb je nodig?

 • Aanvraagformulier I (in drievoud):
  • Luik A: Invullen
  • Luik B: Invullen
  • Luik C: /
    
 • Aanvraagformulier II (in drievoud):
  • Luik A: Invullen punt 1, 2a en 2b
  • Luik C: Invullen wat relevant is
 • Kopie van persoonlijke identiteitsdocumenten
  • Van de neerlegger
 • Uittreksel van het verslag van de Algemene Vergadering
  • Op gewoon A4-papier
  • Ondertekend
om deze video te bekijken.

Van aanvraagformulier I vzw vul je luiken A en B in (luik C heb je dus niet nodig). Luik A bevat een aantal identificatiegegevens van de vzw. Voor een zetelwijziging vermeld je hier de oude naam van de vzw. In Luik B schrijf je de wijzigingen neer die de Algemene Vergadering bepaald heeft:  je vermeldt dus de nieuwe naam van de vzw. Onderaan in luik B komen de namen en functies van de bestuurders die de vzw rechtsgeldig vertegenwoordigen. Kijk in je statuten zelf na wie dit zijn: alle bestuurders, twee bestuurders, één bestuurder,... Op de achterkant van het laatste blad van luik B komen diezelfde namen en de handtekeningen. Dit betekent dat je de formulieren enkelzijdig moet afdrukken.

Van aanvraagformulier II vzw vul je het luik A en mogelijks ook Luik C (bv. bij wijziging boekjaar) in. Luik A bevat een aantal identificatiegegevens van de vzw (zoals Luik A van aanvraagformulier I vzw). Bij een naamswijziging vermeld je onder punt 2 de huidige en de nieuwe naam van de vzw. Indien het enkel om een wijziging van de naam gaat, laat je luik C blanco. Enkel onderaan luik C komen de gegevens en de handtekening van de bestuurder die het formulier invult/indient op de griffie.

Je voegt bij het dossier ook nog een uittreksel van het verslag van de Algemene Vergadering waarop de volledige tekst van de statuten, incl. de wijzigingen vermeld staan (dit stemt overeen met de tekst die je in Aanvraagformulier I, Luik B vermeld hebt).

Alvorens de ingevulde papieren in te dienen, moet eerst nog een publicatiekost aan het Belgisch Staatsblad betaald worden. Deze kost wordt jaarlijks geïndexeerd. Bekijk een recent overzicht van de publicatiekosten. Vervolgens dien je de formulieren in drievoud in (voeg ook een betalingsbewijs toe) bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank in de regio van je vzw. Het adres van de bevoegde onderneminsgrechtbank vind je via de website van de FOD Justitie.

Downloads

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Vzw
Welke documenten moet je indienen? We helpen je stap per stap.
Vzw
Welke documenten moet je indienen? We helpen je stap per stap.
Vzw
Tijd om te stemmen! Afhankelijk van de beslissing die je wil maken, is een specifieke meerderheid nodig.