De overeenkomst verenigingswerk

Vergoedingen
Verenigingswerk
Sportclubs
Sportfederaties

Een schriftelijke overeenkomst tussen de sportclub (of sportorganisatie) en de verenigingswerker is verplicht. Als je nalaat om een overeenkomst op te maken, loop je grote risico’s. De RSZ-administratie zal die (schijn)verenigingswerkers immers als werknemers beschouwen. 

Sluit de schriftelijke overeenkomst verenigingswerk ten laatste op het ogenblik van de effectieve start van het verenigingswerk. Er geldt ook een maximum van 3 overeenkomsten per jaar bij dezelfde organisatie. Maar er is geen beperking als je actief bent bij verschillende organisaties.

Download onderaan deze pagina een modelovereenkomst, met alle wettelijk verplichte vermeldingen, die je kan gebruiken om een overeenkomst af te sluiten met een persoon die in je club aan verenigingswerk doet.

Verplichte vermeldingen

 • De identificatiegegevens van de verenigingswerker
 • De identificatiegegevens van de organisatie
 • Het opschrift “overeenkomst inzake verenigingswerk"
 • Het voorwerp van de overeenkomst met een algemene omschrijving van de beoogde activiteiten 
 • De plaats van het verenigingswerk
 • Het tussen de partijen overeengekomen werkrooster, en ook eventuele modaliteiten
 • De bepaalde duur van de overeenkomst, die maximaal één jaar bedraagt
 • De vergoeding voor het verenigingswerk
 • De verzekeringen die in het kader van het verenigingswerk werden afgesloten
 • De opzeggingstermijn en de opzeggingsmodaliteiten, zoals opgelegd door de Wet Verenigingswerk
 • De eventueel toepasselijke regels rond deontologie
 • De bevestiging dat de verenigingswerker alle noodzakelijke inlichtingen en voorschriften  van de organisatie heeft verkregen

Schorsing van de overeenkomst

Soms kan, door incidenten, een overeenkomst verenigingswerk tijdelijk niet uitgevoerd worden. Dan is ze tijdelijk geschorst. Dat kan door:

 • tijdelijke overmacht (bv. uitvallen van verlichting)
 • zwangerschaps- en bevallingsrust
 • ziekte of ongeval
 • toepassing van een geldend reglement (bv. onbespeelbaarheid van het veld)
 • onvoorziene bijzondere omstandigheden
   

Einde van een overeenkomst

Een overeenkomst verenigingswerk wordt beëindigd:

 • door afloop van de termijn
 • na schriftelijk (of mondeling) akkoord van de partijen
 • door het overlijden van de verenigingswerker
 • door definitieve overmacht
 • door opzegging
 • wegens een dringende reden

Tijdens de periode van schorsing maakt de verenigingswerker geen aanspraak op een vergoeding. In tegenstelling tot de arbeidsovereenkomst is er geen enkele loongarantie voorzien. Toch raden we aan om in de overeenkomst in sommige gevallen toch een vergoeding te voorzien. Bijvoorbeeld: de scheidsrechter staat op het veld en moet na 30 minuten de wedstrijd afbreken. 

Afbeelding
tennisracket op gravel

Hoe zeg je een overeenkomst op?

Hoe langer de duur van de overeenkomst, hoe langer de opzeggingstermijn loopt. Al blijven de termijnen beperkt: de maximale opzeggingstermijn is 14 dagen. Voor beide partijen gelden dezelfde opzeggingstermijnen. Het maakt dus niet uit wie het initiatief neemt om de overeenkomst te beëindigen. 

 • Heb je een overeenkomst voor een duur van minder dan 6 maanden gesloten? Dan is de opzeggingstermijn minstens 7 kalenderdagen.
 • Heb je een overeenkomst voor een duur van 6 maanden tot 1 jaar gesloten? Dan is de opzeggingstermijn minstens 14 kalenderdagen.

Wordt de opzeggingstermijn niet gerespecteerd? Of wordt de overeenkomst zonder dringende reden beëindigd? Dan moet je aan de andere partij een opzeggingsvergoeding betalen. Die sanctie geldt zowel voor de organisatie als voor de verenigingswerker.
 

  Overeenkomst < 6 maanden Overeenkomst 6 maanden - 1 jaar
Opzeggingstermijn 7 dagen 14 dagen
Opzeggingsvergoeding € 133,12  € 266,25

 

Opzeggen kan je op slechts 3 manieren doen:

 • via een aangetekende brief (uitwerking op de 3e dag na de verzending) 
 • bij gerechtsdeurwaardersexploot
 • door afgifte van een geschrift

In het geval van een dringende reden moet je ook 'het feit der rechtvaardiging' vermelden. Je geeft dus zeer gedetailleerd aan op basis van welke motieven de beslissing werd genomen.

Downloads

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Vergoedingen
Iedere verenigingswerker ontvangt een vergoeding als tegenprestatie. Waar moet je op letten bij het bepalen ...
Vergoedingen
Met welke regels moet je rekening houden bij het opstellen van het werkrooster?
Vergoedingen
Verenigingswerk
Deze brochure geeft je alle informatie over de recente wetgeving rond het verenigingswerk.

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie