De overeenkomst verenigingswerk

Verenigingswerk
Sportclubs
Sportfederaties

Een schriftelijke overeenkomst tussen de sportclub (of sportorganisatie) en de verenigingswerker is verplicht.
Laat je het na om een overeenkomst op te maken, dan loop je grote risico's. Weet je niet goed hoe hieraan te beginnen?
Geen zorgen. We helpen je stap per stap.

Maak gebruik van de modelovereenkomst, met alle wettelijke verplichte vermeldingen. Gebruik dit model om een overeenkomst af te sluiten met de persoon die verenigingswerk doet voor jouw sportorganisatie. 

Je kan de modelovereenkomst na login gratis downloaden onderaan deze pagina.

Let op: sluit de schriftelijke overeenkomst verenigingswerk ten laatste op het ogenblik van de effectieve start van de tewerkstelling. Vergeet ook niet om op dat moment de Dimona-aangifte te doen.

Vergeet zeker ook niet om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor de verenigingswerker. Een verzekering lichamelijke ongevallen volstaat niet.

Update model: Vanaf 1 februari 2023 gaat het decreet uittreksel strafregister in werking. Het modeldocument overeenkomst verenigingswerk is door ons aangepast en bevat nu de registraties voor dit decreet.

 

Afbeelding
ondertekenen

Verplichte vermeldingen

Een overeenkomst heeft enkele verplichte vermeldingen. Hou hier rekening mee als je een overeenkomst afsluit.

 • identificatiegegevens van de verenigingswerker en de organisatie
 • begin- en einddatum
 • activiteiten – exacte functie (zie lijst)
 • plaats = hoofdlocatie(s) + eventuele vermelding van noodzakelijke verplaatsingen
 • deeltijdse tewerkstelling
 • werkrooster (+ evt. modaliteiten)
 • vergoeding
 • toepasselijke opzeggingstermijn
 • overige arbeidsvoorwaarden

Schorsing van de overeenkomst

Soms kan, door incidenten, een overeenkomst verenigingswerk tijdelijk niet uitgevoerd worden. Dan is ze tijdelijk geschorst. Dat kan door:

 • ziekte en ongeval
 • zwangerschaps- en bevallingsrust
 • verloren uren
 • klein verlet
 • verlof om dwingende redenen
 • thematische verloven: ouderschapsverlof, palliatief verlof of verzorging ziek familielid
 • adoptieverlof, pleegouderverlof of pleegzorgverlof
Afbeelding
tennisracket op gravel

Moet ik de werknemer dan nog betalen? De regel stelt dat je zonder prestatie geen loon kan afdwingen. Maar in sommige situaties voorziet de algemene arbeidswetgeving toch recht op gewaarborgd loon. Dat is het geval bij klein verlet, verloren uren en zwangerschaps- en bevallingsrust.

Einde van een overeenkomst

Een overeenkomst verenigingswerk wordt beëindigd:

 • door afloop van de termijn
 • na schriftelijk (of mondeling) akkoord van de partijen (wederzijdse toestemming)
 • door het overlijden van de verenigingswerker
 • door definitieve overmacht
 • door opzegging met prestatie van een opzeggingstermijn
 • door uitbetaling van een opzeggingsvergoeding
 • door een ontslag om dringende reden

Hoe zeg je een overeenkomst op?

Elke partij kan het initiatief nemen om de overeenkomst op te zeggen. Opzeggen kan je op slechts 3 manieren doen:

 • via een aangetekende brief (uitwerking op de 3e dag na de verzending) 
 • bij gerechtsdeurwaardersexploot
 • door afgifte van een geschrift (waarbij de organisatie tekent voor ontvangst)

Download (na login) onderaan deze pagina 3 modelbrieven om de overeenkomst te beëindigen: met opzeggingstermijn, met opzeggingsvergoeding of om dringende redenen.

De nieuwe wet bepaalt de duur van de opzeggingstermijn als volgt:

 • overeenkomst korter dan 6 maanden: 14 dagen
 • overeenkomst langer dan 6 maanden: 1 maand

Voor overeenkomsten van onbepaalde duur wordt gekeken naar de anciënniteit van de verenigingswerker in plaats van de duur van het contract.

In het geval van een dringende reden moet je ook 'het feit der rechtvaardiging' vermelden. Je geeft dus zeer gedetailleerd aan op basis van welke motieven de beslissing werd genomen.

Afbeelding
scheidsrechter
E-book over dit thema
Liever het volledige plaatje? We maken je sportclub wegwijs zodat je concreet aan de slag kan met verenigingswerkers.

Downloads

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Verenigingswerk
Vergoeden via het verenigingswerk kan een oplossing bieden bij het inzetten van trainers, coaches, officials ...
Vergoedingen
Iedere verenigingswerker ontvangt een vergoeding als tegenprestatie. Waar moet je op letten bij het bepalen ...
Verenigingswerk
Een antwoord op de meest gestelde vragen uit ons laatste webinar.