Facturen, kasticketjes, bankuittreksels

Boekhouding
Sportclubs

Om je financiële verrichtingen te registreren, heb je verantwoordingsstukken nodig. Dat kunnen zowel interne als externe documenten zijn. Waaraan moet een verantwoordingsstuk in je vereenvoudigde boekhouding voldoen?

  • Interne documenten gebruik je voor verrichtingen waarbij geen derden betrokken zijn. Bijvoorbeeld: een lid betaalt zijn lidgeld in cash.
  • Bij externe documenten is wel een derde partij betrokken. Het gaat dan bijvoorbeeld over een factuur, een kasticket, een bankuittreksel,… 

Waaraan moet een verantwoordingsstuk voldoen?

  • Het stuk is gedateerd. 
  • Het stuk is eenduidig en de verrichting is duidelijk omschreven. 
  • De herkomst van het stuk is identificeerbaar. Op een extern stuk staat de tegenpartij vermeld. Op een intern stuk moet je kunnen vaststellen van welke dienst of persoon het uitgaat. 
  • Op het stuk vermeld je een verwijzing naar de overeenstemmende boeking. 
  • Het stuk is geadresseerd.
  • Op het stuk is het bedrag vermeld. 

Zorg ervoor dat je verantwoordingsstuk op elk moment toegankelijk is en stelselmatig geklasseerd is. Het is ook gebruikelijk dat je op stukken van derden de ontvangstdatum noteert.  

Ook interessant
Boekhouding
Deze brochure helpt sportclubs wegwijs in hun boekhoudkundige verplichtingen.
Boekhouding
Wanneer mag je een vereenvoudigde boekhouding voeren? En hoe leg je de jaarrekening neer?
Boekhouding
Met deze Excel-tool breng je eenvoudig je vereenvoudigde boekhouding in orde.