Hoe kies je de naam van je sportclub?

Vzw
Sportclubs

What's in a name? We bekijken stap voor stap wat je allemaal moet weten wanneer je een naam voor je sportclub kiest. Wil je een stapje verder gaan? Dan kan je je merk ook registreren.

Je maatschappelijke naam versus je handelsnaam 

Zoals elke andere onderneming moet je sportclub ook een officiële naam hebben. Dat wordt dan de maatschappelijke naam van je club. De naam schrijf je in de Kruispuntbank van Ondernemingen in. Je naam kies je zelf als vereniging. Het type vennootschap (vzw) moet vermeld worden in je naam. Het gebruik van de afkorting volstaat. Je naam bevat dus steeds het gedeelte 'vzw'.  

Naast een maatschappelijke naam kan je als onderneming ook een handelsnaam of commerciële naam hebben. Dat is de naam waarmee je bekend bent bij het publiek. Het is ook de naam die je gebruikt op officiële documenten. Je handelsnaam kan je vrij kiezen, je krijgt enkel problemen wanneer je naam teveel lijkt op een al bestaande handelsnaam. 

Je handelsnaam en je maatschappelijk naam mogen dezelfde zijn, maar dat is niet nodig.  

Feitelijke vereniging of vzw 

De maatschappelijke naam is enkel verplicht als je ervoor kiest om een vzw op te richten. Sommige sportclubs zijn feitelijke verenigingen. Een feitelijke vereniging kan een handelsnaam hebben, daar gelden dezelfde regels. Je kan hem vrij kiezen, maar je houdt best rekening met bestaande namen. 

Bescherming van je clubnaam of handelsnaam 

Je handelsnaam of clubnaam hoef je nergens te registreren. Je naam wordt beschermd omdat je hem openbaar gebruikt. Wil je graag aantonen dat jij de naam als eerste gebruikte? Je kan de handelsnaam laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). 

Waarop moet je zeker letten bij een gelijkende of dezelfde naam? Als je naam verwarring veroorzaakt kan diegene die de naam als eerste gebruikte je verbieden de naam te gebruiken. Hij of zij kan ook een schadevergoeding vragen.  

Raadpleeg de Kruispuntbank van Ondernemingen om problemen te vermijden. Kijk daar of je naam of een gelijkende naam al geregistreerd is. Het is niet verplicht om je naam te registreren, kijk dus ook zeker op Google. 

De bescherming van een handelsnaam is verbonden aan regio’s. Een regionale sportclub uit Limburg kan dus wel dezelfde of een gelijkende naam hebben als een regionale sportclub uit West-Vlaanderen. Hoe groter de invloedsfeer van de sportvereniging, hoe meer bescherming de handelsnaam heeft.   

Extra bescherming: registreer je clubnaam en logo als merk 

Je kan er als club ook voor kiezen om je clubnaam en logo te laten registreren als merk. Er zijn 3 verschillende manieren om je te registreren, afhankelijk van de grootte van het gebied dat beschermd wordt. 

  1. Je kan registreren bij het Benelux-Bureau voor intellectuele eigendom. Je merk is dan beschermd in België, Nederland en Luxemburg. 
  2. Je kan kiezen voor een Gemeenschapsmerk, dat is geldig in alle lidstaten van Europa en alle toekomstige lidstaten van Europa. 
  3. Je kan kiezen voor een internationale merkaanvraag. Dat is een systeem waarbij je één aanvraag indient die dan een aanvraag aanmaakt in de verschillende landen. Daar wordt de nationale procedure doorlopen. 

Het kan handig zijn om het te doen als internationale of grote sportvereniging. Als kleinere vereniging is het waarschijnlijk minder voordelig als je kijkt naar de nodige registratiekosten die je moet betalen. Je wordt door de bescherming van de handelsnaam regionaal automatisch beschermd zonder daarvoor te registreren of extra kosten te maken. Daarom haal je ook een beperkt voordeel uit de registratie. 

Ook interessant
Vzw
Maak je keuze tussen de klassieke manier of de oprichting via e-griffie.
Vzw
Welke documenten moet je indienen? We helpen je stap per stap.
Financiën
Btw
Veel sportclubbestuurders gaan ervan uit dat hun sportclub niets met btw te maken heeft. Maar niets is minder waar.