Bewustmaking

Privacy
Sportclubs
Sportfederaties

Het implementeren van GDPR in je sportorganisatie begint met een bewustmaking rond privacy. Bespreek samen met het bestuur, de vrijwilligers, de medewerkers,... een aantal zaken.

Van start met een GDPR-beleid

Maak allereerst samen de denkoefening over:

  • het belang van privacy van je leden en deelnemers
  • de stappen die je sportorganisatie zal zetten om de vereniging in regel te brengen met GDPR (bv. de stappen in deze handleiding)
  • de beveiliging van persoonsgegevens

Hou hierbij steeds de kernprincipes proportionaliteit (enkel wat je nodig hebt), legaliteit (mag je dit bijhouden) en transparantie (breng iedereen op de hoogte dat je dit bijhoudt) in het oog.

Documenteer deze fase ook door het bv. in verslagen van vergaderingen te vermelden.

Ook interessant
Privacy
Doorloop de verschillende stappen om de werking van je sportorganisatie in kaart te brengen en de documentatie ...
Privacy
Zorg dat je een goed zicht krijgt op de gegevensverwerking in je sportorganisatie.
Privacy
Ga na hoever je staat met de bescherming van de privacy van je leden en deelnemers