Moet je organisatie een DPO aanstellen?

Privacy
Sportclubs
Sportfederaties

Sommige organisaties worden door de GDPR verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen, ook wel een Data Protection Officer (DPO) genoemd. De DPO moet je organisatie bijstaan bij het toezicht op de naleving van de GDPR binnen je organisatie. Je kan het vergelijken met een soort preventieadviseur voor privacy.

Ga aan de slag met de tool

Er zijn verschillende situaties waarin de GDPR je organisatie verplicht om een DPO aan te stellen.

Dat neemt niet weg dat je sowieso (los van de eventuele verplichting) álle (gevoelige) persoonsgegevens in de organisatie extra moet beschermen. Bijvoorbeeld door te beveiligen via paswoorden, encrypteren, regelmatig verwijderen van oude gegevens,...

Met het document 'Evaluatie verplichting DPO' (onderaan deze pagina bij downloads) kan je kort evalueren en documenteren of jouw sportorganisatie onder een verplichting valt. Indien je twijfelt, raden we aan om de mening van een expert in te roepen om de situatie van jouw sportorganisatie verder te bekijken. Dat kan o.a. via onze GDPR-begeleiding.

Zorg bij het aanstellen van een DPO dat er nooit twijfel kan ontstaan rond onafhankelijkheid (bv. lid van bestuursorgaan) of onverenigbaarheid met taken (bv. webmaster, ledenbeheer,...). Een extern persoon kan helpen om de discussie te vermijden. Je kan hiervoor intekenen op ons aanbod DPO as a service.

Heb je geen DPO nodig, maar volgt iemand intern het thema privacy op, dan gelden deze regels niet. Zorg er dan wel voor dat je die persoon niet de titel DPO geeft.

Meer informatie vind je ook op de website van de GBA.

Afbeelding
Verenigingswerk statuut

Downloads

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Privacy
Doorloop de verschillende stappen om de werking van je sportorganisatie in kaart te brengen en de documentatie ...
Privacy
Beschrijf je verwerkingen in het verwerkingsregister. Het vormt voor een groot deel de documentatie van je ...
Privacy
Informeer op een een beknopte en gemakkelijk toegankelijke vorm de betrokkenen over de verwerkingen van ...