Een gegevenslek aanpakken: hoe doe je dat?

Privacy
Sportclubs
Sportfederaties

Wanneer er zich binnen je sportorganisatie een verlies van persoonsgegevens voordoet, dan is er sprake van een gegevenslek of een datalek. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer je laptop wordt gestolen, wanneer je computer wordt gehackt of wanneer je een USB-stick met alle adressen van je leden verliest. Wat moet je doen?

Meld het incident

Je organisatie moet een intern bestand bijhouden met alle incidenten van mogelijke lekken van gegevens.

De tool 'interne melding datalek' (onderaan deze pagina bij downloads) kan je helpen bij het verzamelen van de nodige informatie om het datalek te behandelen, en om de eventuele aangifte van een datalek te doen.

Bij een datalek moet je de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie) inlichten binnen de 72 uur na het vaststellen van het datalek. Tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Als je de meldplicht bij een datalek niet naleeft, kan dat stevige boetes opleveren.

Bij een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkene, moet je dit ook aan de betrokkene zelf meedelen. Zo kan die de nodige voorzorgsmaatregelen nemen.

Werk aan een procedure

Naast de meldplicht is het belangrijk om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Je schrijft dus best een korte procedure of een stappenplan uit, voor mocht een datalek zich voordoen. Hou daarbij zeker rekening met de verplichtingen die hierboven staan, maar neem ook op welke maatregelen je zal nemen om de inbreuken aan te pakken of om eventuele nadelige gevolgen van het datalek te beperken.

Afbeelding
vergrendelde laptop en mobiele telefoon

Nuttige informatie:

Download

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Privacy
Doorloop de verschillende stappen om de werking van je sportorganisatie in kaart te brengen en de documentatie ...
Privacy
Wanneer ben je verplicht een DPO aan te stellen voor jou organisatie?
Privacy
Beschrijf je verwerkingen in het verwerkingsregister. Het vormt voor een groot deel de documentatie van je ...