Nieuws

Van 2 tot 9 februari 2018 is er opnieuw de Vlaamse Week tegen Pesten. Dit is een actie van het netwerk Kies Kleur tegen Pesten. We doen dit jaar als sportsector massaal mee met de STIP IT actie, een actie vanuit Ketnet voor alle kinderen en jongeren in alle sectoren. Jouw federatie doet toch ook...Lees meer
De laatste rechte lijn naar het "onbelast bijklussen", waar het verenigingswerk deel van uitmaakt, werd afgelopen vrijdag 19 januari onderbroken door een ingeroepen belangenconflict door de Franstalige Commissie van het Brusselse Parlement.Lees meer
Voorbije najaar kondigde minister Muyters aan dat elke federatie zes maatregelen rond integriteit zal moeten invoeren. De afgelopen maanden werden acties ondernomen zodat federaties ondersteuning kunnen krijgen bij hun beleid rond integriteit en ethiek. Op maandag 19 februari worden federaties...Lees meer
Op 27 maart 2018 houdt de Vlaamse Sportfederatie vzw haar jaarlijkse Algemene Vergadering in Gent. Belangrijk agendapunt wordt een voorstel tot statutenwijziging, om de statuten van de VSF ook volledig conform te maken aan het gewijzigde sportfederatielandschap sinds het nieuwe decreet op de...Lees meer
Het najaar van 2017 stond voor Clubgrade in het teken van een brede inputverzameling, zowel binnen als buiten de sportsector. In verkenningsgroepen, individuele gesprekken en andere overlegmomenten gingen we samen op zoek naar wat werkt in het ondersteunen van organisaties en welke succesfactoren...Lees meer
De sterkte van VSF zit in het samenbrengen van federaties. Het was één van de slotconclusies van onze denkdag vorig jaar, waarop jullie input gaven over onze werking. Intussen hebben we een nieuw concept klaargestoomd: de VSF brunchsessies!Lees meer
Neem deel aan interessante bijscholingen rond verschillende deelaspecten van de federatiewerking. Onze agenda wordt dit voorjaar gevuld met o.a. time management, scoren in de media, aan de slag met gratis apps, kennismanagement,... Bezorg ons ook gerust jouw suggesties!Lees meer
Sportclubs, sportfederaties en sportdiensten worden de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met publieksdiversiteit en kansengroepen. Daarom organiseren het Netwerk tegen Armoede en ISB ook dit jaar een tweedaags vormingstraject Sport en Armoede.Lees meer
Sport Vlaanderen biedt financiële ondersteuning aan organisatoren van sportevenementen. Sinds 1 januari 2018 wordt ook de provinciale ondersteuning voor bovenlokale sportevenementen geïntegreerd op Vlaams niveau, zowel voor G-sport, breedtesport als topsport.Lees meer
NADO Vlaanderen maakte in samenwerking met het Wereldantidopingagentschap (WADA) een antidopinggids voor ouders van sporters.Lees meer
Het Wereldantidopingagentschap (WADA) moedigt alle landen en hun nationale antidopingorganisaties (NADO’s) aan om jaarlijks een Play True Day te organiseren.Lees meer
Opgelet! Er gaat een zeer geloofwaardig "phishing" bericht rond in de sportsector. Laat je zeker niet vangen!Lees meer

Pagina's