Update 12 mei 2021 - Op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 11 mei 2021 kregen we een vooruitblik op de versoepelingen die we de komende maanden mogen verwachten. Via deze update trachtten we op basis van de beschikbare informatie een overzicht te geven van wat deze versoepelingsfases op 9 juni, 1 juli, 30 juli, 13 augustus en 1 september voor de sportsector zullen betekenen. We volgen nieuwe informatie vanuit het federale niveau op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is. In het kort gelden volgende regels vanaf 8
Al geruime tijd wordt geadviseerd aan ouders om kinderen en jongeren een keuze te laten maken en zo slechts één hobby per week uit te oefenen. Met deze aanbeveling wilde men ervoor zorgen dat de buitenschoolse groepen zo weinig mogelijk met elkaar vermengd worden. Het lijkt er op dat de maatregel erg goed opgevolgd werd in de afgelopen weken en maanden en dat dit er mee voor heeft gezorgd dat er minder besmettingen waren bij kinderen en jongeren.
Op de ministerraad van 7 mei heeft de federale regering een ontwerp van koninklijk besluit aangenomen dat de verhoging van het maandelijks plafond van inkomsten voor bepaalde categorieën toestaat. De federale regering had begin dit jaar een uitzondering beloofd, maar die bleef voorlopig uit. De Vlaamse Sportfederatie kaartte dit probleem aan bij de beleidsmakers en pers omdat sportclubs en sportfederaties dreigden op zoek te moeten gaan naar fors meer medewerkers om de sportkampen goed en veilig te organiseren deze zomer.
58 Vlaamse sportfederaties, 20.000 sportclubs en 1,4 miljoen sporters lanceren open brief aan Overlegcomité en GEMS
De campagne 'Herlaad jouw sportclub.be' werd twee weken geleden gelanceerd. Meer dan 600 sportclubs vulden op de website de clubscan in. Het idee was om de pijnpunten in kaart te brengen en van hieruit ons actieplan verder te verfijnen. Alleen zo kunnen we de meest geschikte oplossingen bedenken, de beste tools aanreiken en de meest succesvolle trajecten uitstippelen. Wij maken al even de stand op.
Scwitch heeft al enkele jaren een interessante samenaankoop rond sociaal secretariaten voor alle organisaties die zijn aangesloten bij Sociare. Op dit moment maken bijna 300 organisaties in de socioculturele sector gebruik van dit aanbod.
Sportclubs op zoek naar derde meer trainers voor sportkampen door loonplafond verenigingswerk De sportkampen in juli en augustus dreigen met een tekort aan gediplomeerde trainers en sportmonitoren te zitten, waarschuwt de Vlaamse Sportfederatie. Gediplomeerde coaches kunnen volgens de huidige wetgeving amper één week per maand een sportkamp begeleiden vóór ze hun loonplafond bereiken. De oorzaak is het uitblijven van een Koninklijk Besluit (KB) dat toelaat om de maximumvergoedingen voor trainers en sportmonitoren te verhogen. De Vlaamse sportclubs trekken daarom aan de alarmbel: als het KB er
24 enthousiaste professionals starten de opleiding sportclubondersteuning. Wie weet kom je ze binnenkort ook in jouw sportclub tegen?
Ben je een vzw? Dan ben je verplicht om jaarlijks alle informatie in het UBO-register te bevestigen. De deadline is 31 augustus 2021.
Veel horeca- en handelszaken zijn vandaag nog steeds gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Unisono (Sabam, PlayRight en SIMIM) gaat in dialoog met de verschillende beroepsverenigingen en overlegt met de regering om de meest haalbare oplossingen te vinden voor álle betrokken sectoren.
🎵 “Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, wij hebben ongelofelijke haast!”🎵
Baat jouw sportclub een kantine uit? Maak dan binnenkort gebruik van de extra steunmaatregel voor de horeca. Het verlaagde tarief van 6 procent is opnieuw van toepassing.