Nieuws

De Vlaamse Sportfederatie is gestart met een eerste bevraging over de (financiële) impact van de coronacrisis op onze sector. De respons is zeer groot, wat erop wijst dat de normale werking van federaties en clubs door de crisis in het gedrang komt.Lees meer
In Nederland werd onlangs een hoge boete toegekend aan de Tennisbond voor het niet naleven van de GDPR-wetgeving. We keken even in detail naar deze zaak om dergelijke situaties in Belgïe te vermijden.Lees meer
Het zijn bijzondere tijden. Alle sportieve activiteiten zijn geannuleerd tot zeker 19 april: publiek en privé, ongeacht hun omvang, indoor en outdoor. Maar sporten is en blijft gezond, op voorwaarde dat je afstand bewaart ("social distancing") en alle hygiënische maatregelen respecteert.Lees meer
Door het uitbreken van de coronacrisis in de meeste Europese landen werd de deadline voor het aanvragen van Erasmus+ sportprojecten verschoven van 2 april naar 21 april 2020 om 17u. Alle andere criteria en voorwaarden blijven dezelfde.Lees meer
Ook VSF en Dynamo Project nemen verdere maatregelen rond de coronacrisis. Een update.Lees meer
De Vlaamse Sportfederatie versterkte haar team zonet met een nieuwe medewerker: Robin Ramakers is de nieuwe manager vertegenwoordiging van de VSF.Lees meer
Naast de subsidies voor de sportfederaties keurde de minister recent ook de gesubsidieerde projecten binnen de verschillende beleidsfocussen goed.Lees meer
Via de nieuwsbrief brengen we onze leden proactief op de hoogte van wat in de bestuursvergaderingen van VSF beslist werd.Lees meer
Van 29 februari tot 8 maart vindt naar jaarlijkse traditie de Week van de Vrijwilliger plaats. Neem een kijkje op de campagnewebsite om te zien hoe je je vrijwilligers kan bedanken voor hun inzet. Bekijk zeker ook ons filmpje!Lees meer
Naar jaarlijkse traditie veranderen in maart de tarieven voor publicaties van aktes.Lees meer
Wil je je informeren over de Europese subsidiemogelijkheden voor jouw sportfederatie of je sportclubs?Lees meer
Recent kwam er opnieuw een sportclub in de media door de problematiek van btw op gratis drankbonnetjes. Indien een btw-plichtige vereniging drank aankoopt betaalt ze hierop btw. Wanneer die drank verkocht wordt, wordt hier btw op aangerekend. De sportclub kan de btw op aankopen in aftrek nemen van...Lees meer

Pagina's