Nieuws

Waarover gaat het? De gratis vrijwilligersverzekering die reeds jarenlang bestond, kan vanaf 1 april aangevraagd worden bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. De verzekering is vooral interessant voor feitelijke verenigingen, vzw's die opstarten en vzw's zonder personeel. De organisatie kan...Lees meer
Op 1 mei 2019 zal het nieuwe verenigingenrecht in werking treden. Nieuw op te richten verenigingen zullen onmiddellijk onder de wet vallen, maar bestaande verenigingen krijgen iets meer tijd om zich aan te passen. Zeker geen haast dus!Lees meer
Op zoek naar een up-to-date overzicht van al jouw VSF-activiteiten (bijscholingen, trajecten, overlegmomenten, brunchsessies, enz...)? Goed nieuws! Dat vind je op elk moment terug in je profiel op onze website.Lees meer
VSF zoekt sportfederaties die willen deelnemen aan de testfase van functieclassificatie in onze sector.Lees meer
Via de nieuwsbrief brengen we onze leden proactief op de hoogte van wat in de bestuursvergaderingen van VSF beslist werd.Lees meer
Via de nieuwsbrief brengen we onze leden proactief op de hoogte van wat in de bestuursvergaderingen van VSF beslist werd.Lees meer
Save the date: op 17 oktober 2019 staat het Sportinnovatiecongres #SIC2019 volledig in het teken van sport in de toekomst.Lees meer
De huidige beleidsperiode van minister Muyters loopt bijna af. Hoe kijken wij terug op het Vlaams sportbeleid van de afgelopen jaren? VSF maakte een analyse op basis van de aanbevelingen die we 5 jaar geleden deden aan de beleidsmakers. Op onze Algemene Vergadering (van 21 maart) bracht voorzitter...Lees meer
Op basis van signalen uit het werkveld rond de nood aan extra mankracht/ondersteuning bij sportfederaties (bv. op vlak van financiën, verzekeringen, businessplan, communicatie en andere) keek het kabinet Sport of er oplossingen te vinden zijn via talentdelen.Lees meer
Kom je in aanraking met planning en realisatie van sportinfrastructuur, dan is het noodzakelijk om de evoluties op vlak van leefmilieu en ruimtelijke ordening op te volgen of minstens een basiskennis te hebben van deze complexe regelgeving.Lees meer
Naar jaarlijkse traditie veranderen in maart de tarieven voor publicaties van aktes. De nieuwste tarieven vind je in deze FAQ .Lees meer
Onze publieke ruimte inrichten op een manier die zo veel mogelijk mensen aanzet tot sporten, is de ambitie van minister Muyters en Sport Vlaanderen. Er loopt daarom een oproep naar concepten en ideeën. De minister maakt 950.000 euro vrij. Ondernemers, onderzoekers, lokale besturen,... iedereen kan...Lees meer

Pagina's