Nieuws

Goed nieuws voor werkgevers die financieel zwaar getroffen zijn door de coronacrisis: de RSZ gaat ervoor zorgen dat zij de netto betaalde rsz-werkgeversbijdragen van het derde kwartaal van 2020 terugbetaald krijgen. De premie geldt ook voor sportfederaties!Lees meer
Sporters die positief hebben getest op corona of COVID-19 hebben doorgemaakt, kunnen voor advies terecht op www.sportkeuring.be . Geen overbodige luxe, want naast ademhalingsklachten veroorzaakt het virus soms ook hartspierontsteking. De extra belasting van het hart die sport meebrengt, kan zo’n...Lees meer
De Vlaamse Sportfederatie werkte het voorbije jaar aan verschillende projecten ter ondersteuning van sportfederaties en sportclubs. Projecten die inspelen op thema's en uitdagingen die sportfederaties en sportclubs zelf aanhalen, en waarbij de aanpak ook samen ontwikkeld werd. VSF gelooft sterk in...Lees meer
Door de snelle evolutie op het internet is het veel makkelijker geworden om online content te delen. De keerzijde is dat er steeds meer inbreuken gebeuren op het auteursrecht, vaak door nietsvermoedende mensen of verenigingen.Lees meer
Door de coronamaatregelen zijn alle fysieke bijeenkomsten weer even geschrapt. Waar mogelijk bieden we onze geplande activiteiten op een alternatieve manier aan. Waar nodig, stellen we uit.Lees meer
De VIA-bedragen 2020 en de concrete tussenkomsten voor organisaties in ons paritair comité liggen vast. Benieuwd naar het bedrag voor jouw federatie?Lees meer
Federaties, clubs, lokale overheden, private bedrijven,... kunnen nog tot 31 maart 2021 een project indienen voor subsidies om bovenlokale sportinfrastructuur of topsportinfrastructuur te vernieuwen of te bouwen. We zetten alle informatie hieronder op een rijtje.Lees meer
ENGSO, the European Sports NGO, werkt op dit ogenblik samen met 8 partners een Europees project uit (CHAMP) dat sportorganisaties moet wapenen tegen toekomstige uitdagingen. CHAMP moet antwoorden geven op de vraag hoe de georganiseerde sportsector meer mensen kan aanzetten tot bewegen, door hun...Lees meer
UPDATE 1 NOVEMBER 2020 Afgelopen vrijdag 30 oktober 2020 kondigde het overlegcomité nieuwe, strengere maatregelen af in de strijd tegen het coronavirus. In MB van 1 november 2020 lezen we enkele aanpassingen / verduidelijkingen t.a.v. de afgekondigde maatregelen na het vorig MB van 29 oktober 2020...Lees meer
Meer dan 400 sportclubbestuurders schreven zich in voor de eerste digitale versie van hun bijscholingsdag op 24 oktober. Het werd een eerste topeditie. Op zaterdag 28 november presenteren we een tweede grote digitale Dag van de Sportclubbestuurder . En we bieden maar liefst 16 webinars aan!Lees meer
De Vlaamse Sportfederatie schreef vandaag Vlaamse en federale ministers aan met een overzicht van mogelijke maatregelen die op korte termijn de negatieve financiële impact van de coronapandemie zowel op niveau van de clubs als van de sportfederaties kunnen verzachten. Daarnaast engageert de Vlaamse...Lees meer
OPROEP VAN 21 OKTOBER 2020 De sportmedische verenigingen Gezond Sporten Vlaanderen en SKA, samen met de Vlaamse Sportfederatie vzw roepen alle sporters en sportorganisatoren op om ondanks de huidige coronagolf toch op sport te blijven inzetten. Sport zomaar schrappen is onverantwoord. Vooral onze...Lees meer

Pagina's