Nieuws

In april pleitte de Vlaamse Sportfederatie ervoor om als gevolg van de coronamaatregelen bij de berekening van de subsidiëring voor het werkingsjaar 2020 de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen. Dit in het kader van rechtszekerheid in deze moeilijke periode. Op 15 mei keurde de Vlaamse...Lees meer
Communiceren met ouders, het is en blijft een cruciaal thema voor sportclubs. Het is het derde thema waarover de campagne Boest! ons wil inspireren met een filmpje. Door de coronamaatregelen loopt het filmpje wat vertraging op, maar we verwijzen sowieso graag door naar de website www...Lees meer
Wie sport, beleeft meer. En dat geldt natuurlijk niet alleen in Vlaanderen, maar ook ver daarbuiten. Daarom organiseert de Europese Commissie jaarlijks in september de Europese week van de Sport. Onder het overkoepelende thema "#BeActive” willen ze iedereen aanzetten om tijdens de week van de sport...Lees meer
Vanaf 4 mei is er opnieuw sportbeoefening mogelijk. Na de publicatie van het aangepaste ministrieel besluit en de FAQ heeft minister van Sport Ben Weyts, na consultatie van de klankbordgroep Heropstart Sport, onderstaand persbericht verstuurd.Lees meer
Vorige week vrijdag werd de eerste fase van de heropstart van de sportsector aangekondigd door de Nationale Veiligheidsraad. Het Ministrieel Besluit, dat de versoepelingen die ingaan op 4 mei, moet regelen werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.Lees meer
"De coronacrisis hakt er bij lokale verenigingen en organisaties zwaar in, terwijl ze ook op dit moment hun grote meerwaarde voor het sociaal weefsel blijven waarmaken. Daarom roepen de vrijetijdssectoren sport, kunst, cultuur en jeugd samen met erfgoedorganisaties en het circuscentrum lokale...Lees meer
In een vorig bericht kondigden we aan dat we ons voorbereiden op de heropstart van de sportsector. Na de Veiligheidsraad van vrijdag 24 april, heeft de Klankbordgroep voor de heropstart van de Sportsector het advies van de overheid vertaald in concrete richtlijnen en maatregelen voor de sportsector...Lees meer
De overheid maakte een gids met algemene maatregelen die werkgevers en werknemers in acht moeten nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het coronavirus zoveel mogelijk te vermijden.Lees meer
Dit advies werd opgemaakt door de Klankbordgroep voor de heropstart van de Sportsector, bestaande uit volgende organisaties: Sport Vlaanderen De VlaamseSportfederatie vzw Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Gezond Sport Vlaanderen vzw De Vereniging voor Sport en...Lees meer
De Vlaamse Sportfederatie stuurde deze namiddag volgend persbericht uit, naar aanleiding van het nieuws dat het Grondwettelijk Hof de regeling rond het onbelast bijverdienen vernietigt.Lees meer
Nu de experten en de overheid aan een exitstrategie uit de "lockdown" werken, komen er terecht heel wat vraagtekens naar boven over de impact op de sportsector. Momenteel zijn de maatregelen nog niet duidelijk en dus ook niet welke beschermingsmaterialen er in welke fase van de heropstart nodig...Lees meer
In de loop van volgende weken en maanden zal de EU een aantal specifieke calls openbaar maken waarop sportorganisaties een beroep kunnen doen om gemeenschappelijk doelstellingen te verwezenlijken. Op dit ogenblik weten we nog niet exact wanneer welke projectoproep gelanceerd wordt. Toch brengen we...Lees meer

Pagina's