Nieuws

Een gepaste leiderschapsstijl zorgt voor gemotiveerde mensen, een goede samenwerking met beroepskrachten en een tevreden organisatie.Lees meer
Vanaf dit schooljaar kan elke Vlaamse basisschool en gemeente met het SportKompas aan de slag. Het SportKompas helpt kinderen van 8 tot 10 jaar bij het maken van een onderbouwde sportkeuze. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking tussen de scholen en de gemeentelijke sportdienst. Minister Muyters...Lees meer
GDPR (art. 28) zegt... Indien een andere organisatie de gegevens waarvoor je zelf verantwoordelijk bent, verwerkt, dan moet je nagaan of deze verwerker zelf ook de GDPR verplichtingen zal naleven, dit onder de vorm van een schriftelijk contract.Lees meer
Met de start van het nieuwe schooljaar stellen we jullie ook graag het Traject Sportclubondersteuning opnieuw voor.Lees meer
Clubgrade start een pool op van "vraagverkenners". Dit zijn mensen uit gemeenten, sportfederaties, sportclubs en andere personen met een passie voor sport die een neutrale faciliterende rol opnemen bij de start van een begeleidingsproces dat een sportclub aanvraagt.Lees meer
Wellicht zijn er in jouw federatie en/of door jouw clubs ook vragen op vlak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag: zijn wij wel voldoende goed bezig? Welke stappen zou ik nog kunnen of moeten ondernemen? Wat indien er iets gebeurt binnen onze federatie of clubs? Waar kan ik terecht?Lees meer
Na jaren wachten is het zover: sinds zondag kan de (sport)sector gebruik maken van het statuut verenigingswerk voor de vergoeding van sportbegeleiders, scheidsrechters, juryleden,…Lees meer
Het Wereldantidopingagentschap (WADA) moedigt alle landen aan om een Play True Day te organiseren. In 2018 zal de Play True Day in heel België plaatsvinden in het weekend van 31 augustus tot en met 2 september. De Play True Day staat in het teken van een zuivere sport. De bedoeling is om sporters,...Lees meer
Zoals jullie vast ook vernomen hebben, werd donderdag in de Kamer het wetsvoorstel rond verenigingswerk goedgekeurd. De nieuwe regeling gaat in vanaf 15 juli. Voor aanvang van de prestatie moet het verenigingswerk worden aangegeven via de online tool op www.bijklussen.be .Lees meer
De nieuwe maxima voor kilometervergoedingen zijn gekend en worden vanaf 30 juni van kracht. Het nieuwe bedrag per kilometer bedraagt 0,3573 euro/km.Lees meer
Via de nieuwsbrief brengen we onze leden proactief op de hoogte van wat in de bestuursvergaderingen van VSF beslist werd. Onderstaande zaken werden op de Raad van Bestuur van 14 juni beslist.Lees meer
Op 1 juli 2018 treedt de wet over de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten in werking. Deze wet zal van toepassing zijn op alle professionelen die, als organisator of bemiddelaar, pakketreizen verkopen of gekoppelde reisarrangementen faciliteren.Lees meer

Pagina's