Tijdens de eerste coronagolf maakte een volmachtenbesluit het tijdelijk mogelijk om algemene vergaderingen digitaal te organiseren (of uit te stellen). De nieuwe coronawet van 20 december 2020 zorgt nu voor een permanente oplossing: vzw’s kunnen definitief gebruikmaken van de AV vanop afstand.
Een algemene vergadering moest tot op heden steeds fysiek plaatsvinden. De corona-omstandigheden zorgen ervoor dat er nood is aan het moderniseren van de manier waarop een algemene vergadering plaats kan vinden. Goed nieuws! Met de coronawet van 20 december 2020 wordt een permanente oplossing voorzien, die eigen is aan onze hedendaagse digitale manier van werken.
In 2020 had corona een enorme impact op de clubs. Sportactiviteiten, jaarlijkse tornooien, spaghettifestijnen,... werden afgelast. Voor velen een financiële tegenslag. Maar veel clubs bewezen dat ze zeer flexibel en inventief uit de hoek kunnen komen. In de rubriek "Virusvragen voor clubs" stellen we tweewekelijks een opmerkelijk initiatief voor vanuit een club en vuren we hen 3 coronavragen af. Deze week is Volleybalclub Vamos uit Stekene - Sint-Gillis Waas aan het woord. (foto - Kristof Straetman)
Vanmorgen maakte minister Ben Weyts bekend dat er extra steun komt voor sportclubs. Hij geeft daarbij het vertrouwen aan VSF om ondersteuning en begeleiding aan te bieden aan sportclubs op administratief, bestuurlijk en beleidsmatig vlak. We gaan in de komende weken aan de slag om deze middelen op een doeltreffende manier in te zetten. Meer informatie volgt!
Tijdens de kerstvakantie draaien we op een lager pitje.
De Vlaamse Sportfederatie (VSF) is enorm teleurgesteld in de nieuwe regeling inzake verenigingswerk die werd goedgekeurd door de Kamer. Het wetsvoorstel biedt geen oplossing voor de noden die leven in de georganiseerde sportsector. Het nieuwe systeem voor het verenigingswerk is financieel en praktisch onhaalbaar voor de sportclubs in ons land. Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) en L'Association Interfédérale du Sport Francophone (AISF) zijn dezelfde mening toegedaan, waardoor nagenoeg de hele georganiseerde sportsector zijn ongenoegen heeft geuit.
De oproep heeft als doel gameontwikkelaars en de sportsector bij elkaar te brengen, zodat er nieuwe en innovatieve mogelijkheden gecreëerd worden die een verrijking kunnen zijn voor het sport- en beweegaanbod.
Met enige trots kondigen we vanuit VSF graag "Jonge Leeuwen" aan. Na een intern proces samen met enkele sportfederaties, zal het nieuwe federatieoverschrijdend project nu echt het levenslicht zien. Dankzij de financiële steun van Sport Vlaanderen zullen we opstarten in het voorjaar van 2021.
Is je sportclub btw-plichtig? Dan zal je normaal voor 24 december het "decembervoorschot" betalen. Dit jaar moet je dit uitzonderlijk niet betalen. Je hoeft hier verder ook niets voor te doen.
Bijscholen kan zeker in coronatijden. De digitale edities van de Dag van de Sportclubbestuurder waren een schot in de roos. Met meer dan 1000 online deelnemers, 28 webinars en 30 professionele sprekers zijn we heel trots. Trots om te zien dat clubs en federaties willen groeien.Bedankt aan alle deelnemers en lesgevers van het ganse DvdS-team!
In 2020 had corona een enorme impact op de clubs. Sportactiviteiten, jaarlijkse tornooien, spaghettifestijnen,... werden afgelast. Voor velen een financiële tegenslag. Maar veel clubs bewezen dat ze zeer flexibel en inventief uit de hoek kunnen komen. In de nieuwe rubriek "Virusvragen voor clubs" stellen we tweewekelijks een opmerkelijk initiatief voor vanuit een club en vuren we hen 3 coronavragen af. Roeiclub TRT Hazewinkel uit Willebroek laten we als eerste aan het woord. Zij verschenen onlangs in Het Nieuwsblad met een artikel over hun eigen kledinglijn, hieronder lees je een stukje uit