Nieuws

In een vorig bericht kondigden we aan dat we ons voorbereiden op de heropstart van de sportsector. Na de Veiligheidsraad van vrijdag 24 april, heeft de Klankbordgroep voor de heropstart van de Sportsector het advies van de overheid vertaald in concrete richtlijnen en maatregelen voor de sportsector...Lees meer
De overheid maakte een gids met algemene maatregelen die werkgevers en werknemers in acht moeten nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het coronavirus zoveel mogelijk te vermijden.Lees meer
Dit advies werd opgemaakt door de Klankbordgroep voor de heropstart van de Sportsector, bestaande uit volgende organisaties: Sport Vlaanderen De VlaamseSportfederatie vzw Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Gezond Sport Vlaanderen vzw De Vereniging voor Sport en...Lees meer
De Vlaamse Sportfederatie stuurde deze namiddag volgend persbericht uit, naar aanleiding van het nieuws dat het Grondwettelijk Hof de regeling rond het onbelast bijverdienen vernietigt.Lees meer
Ondertussen zijn we al enkele weken met zijn allen aan het "digitaal" werken geslagen. Wat normaal gepaard gaat met een leertraject van enkele maanden, is nu bij velen van ons via een spoedprocedure geïntroduceerd.Lees meer
Nu de experten en de overheid aan een exitstrategie uit de "lockdown" werken, komen er terecht heel wat vraagtekens naar boven over de impact op de sportsector. Momenteel zijn de maatregelen nog niet duidelijk en dus ook niet welke beschermingsmaterialen er in welke fase van de heropstart nodig...Lees meer
In de loop van volgende weken en maanden zal de EU een aantal specifieke calls openbaar maken waarop sportorganisaties een beroep kunnen doen om gemeenschappelijk doelstellingen te verwezenlijken. Op dit ogenblik weten we nog niet exact wanneer welke projectoproep gelanceerd wordt. Toch brengen we...Lees meer
De Vlaamse Sportfederatie bezorgde volgende brief aan Vlaams minister van Sport Ben Weyts in het kader van compensatiemaatregelen voor de sportsector als gevolg van de coronacrisis.Lees meer
De jaarlijkse ledenaangifte verloopt niet altijd en voor elke sportfederatie van een leien dakje. Deze feedback bereikt Sport Vlaanderen regelmatig.Lees meer
Heel wat algemene vergaderingen moesten noodgedwongen uitgesteld worden door het coronavirus. Via deze FAQ kon je al lezen welke opties er zijn om toch op een rechtmatige manier een AV te organiseren. In de laatste update meldden we dat minister Geens een volmachtbesluit heeft voorbereid dat...Lees meer
In dit nieuwsbericht lees je welke zaken besproken en beslist werden op het bestuursorgaan van 3 april 2020. De verslagen van de bestuursvergaderingen kan je (als federatiemedewerker) hier nalezen .Lees meer
Heb je een innovatief idee? Wil je dat graag verder uitwerken? Dan kan je een beroep doen op de expertise van Blikopener. Blikopener is een initiatief van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) ondersteund door het Vlaamse Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Via een samenwerking willen...Lees meer

Pagina's