Nieuws

Wat houdt het nieuwe verloningsstatuut verenigingswerk in? Wat kan, wat kan niet?Lees meer
De Raad van Bestuur van VSF nam enkele beslissingen om concreet over te gaan tot de oprichting van een gezamenlijk tuchtorgaan grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast is het decreet sportfederaties gewijzigd op vlak van seksueel grensoverschrijdend gedrag.Lees meer
Wil je als sportfederatie in het voorjaar van 2019 een bijscholing organiseren voor je sportclubbestuurders? Dan kan je een beroep doen op het Dynamo Project!Lees meer
Eén van de voornaamste uitdagingen waar sportclubs mee worstelen, is het vinden en motiveren van vrijwilligers. Hoe zorg je voor voldoende helpende handen in je club? En hoe zorg je ervoor dat je vrijwilligers met plezier terugkomen? Het begeleidingstraject "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub...Lees meer
Via de nieuwsbrief brengen we onze leden proactief op de hoogte van wat in de bestuursvergaderingen van VSF beslist werd. Onderstaande zaken werden op de Raad van Bestuur van 5 oktober besproken en beslist.Lees meer
De VSF (RvB en personeel) vindt het belangrijk om transparant te communiceren over de standpunten en stand van zaken op vlak van de prioritaire vertegenwoordigingsdossiers van de VSF.Lees meer
De Bijkluswet, of officieel "De Wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie", dateert nog maar van deze zomer. Toch was het nodig om nu al een aantal aanpassingen te doen. Ook de sportsector keek uit naar deze wetswijziging om volgende redenen:Lees meer
In zijn laatste prognose voorspelt het Planbureau een volgende overschrijding van de spilindex in oktober 2019. Daardoor zouden de lonen in onze sector in december 2019 opnieuw met 2% stijgen.Lees meer
Om te voldoen aan de administratieve verplichtingen rond het statuut verenigingswerk is het nodig dat een overeenkomst inzake verenigingswerk wordt opgemaakt en dat een online aangifte gebeurt via www.bijklussen.be . Omwille van praktische redenen ontwikkelden we een Register Verenigingswerk, naar...Lees meer
Zowel in het dossier vrijwilligerswerk als het dossier verenigingswerk werden op de recentste Ministerraad (14/09/2018) enkele beslissingen genomen die een impact hebben op de sportsector. Let op: zoals je hieronder kan lezen zijn deze wijzigingen nog niet definitief goedgekeurd. We houden jullie...Lees meer
Via de nieuwsbrief brengen we onze leden proactief op de hoogte van wat in de bestuursvergaderingen van VSF beslist werd. Onderstaande zaken werden op de Raad van Bestuur van 31 augustus besproken en beslist.Lees meer
Door de stijging van de sociale gezondheidsindex werd in augustus 2018 de spilindex van PC 329 overschreden. Dat betekent dat de lonen, barema’s en werkelijke lonen in onze sector in oktober 2018 met 2% verhogen.Lees meer

Pagina's