Nieuws

De Vlaamse regering heeft vrijdag 17 juli een eerste principiële beslissing genomen over de verdeling van het Noodfonds Sport. De voorziene 10 miljoen euro zal worden verdeeld onder de organisatoren van sportevenementen, de structurele beleidspartners en de gesubsidieerde sportfederaties en...Lees meer
Geen VSF Inspiratiedag in 2020. Corona steekt er een stokje voor. Maar elke crisis is een kans, dus wij zagen er ook één!Lees meer
Op 23 april vernietigde het Grondwettelijk Hof de wettelijke regeling rond het verenigingswerk. Het verenigingswerk was de maatregel bij uitstek, die beantwoordde aan een breed gedragen vraag bij sportclubs. De regeling bood sinds 2018 een sluitende, legale wijze om de essentiële opdrachten van...Lees meer
Dynamo Project organiseert in het najaar opnieuw dé bijscholings- en ontmoetingsdag voor sportclubbestuurders. Kruis de data alvast aan in je agenda: 24 oktober in Gent, 14 november in Genk en 28 november in Mechelen . De inschrijvingen zijn gestart, dus breng je clubs zeker op de hoogte! Alle info...Lees meer
Het maximumtarief voor dienstverplaatsingen met de eigen auto, motor- of bromfiets daalt op 1 juli 2020: tot 30 juni 2021 bedraagt het 0,3542 euro per kilometer (voorheen 0,3653 euro).Lees meer
Op 22 juni 2020 sloot Sociare met de vakbonden in PC 329 twee nieuwe cao's af.Lees meer
De Vlaamse Regering maakt 265 miljoen euro middelen vrij om verschillende getroffen sectoren te ondersteunen. Voor sport zijn volgende zaken voorzien:Lees meer
De Vlaamse Sportfederatie (VSF) neemt gepaste maatregelen om verder in te zetten op een veilig sportklimaat. Onder impuls en op vraag van de minister van Sport en Sport Vlaanderen, hanteren de gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties zes beleidsmaatregelen om grensoverschrijdend gedrag in al zijn...Lees meer
Ondanks COVID-19 heeft de VSF de voorbije weken niet stilgezeten in het traject digitaal leren. De VSF is aan de slag gegaan met de informatie uit de groepssessies en één-op-ééngesprekken. Deze leverden veel en interessante inzichten op, waarvoor even tijd nodig was om alles op een rijtje te zetten.Lees meer
VSF neemt, samen met haar Waalse collega’s van AISF, het voortouw om de onderhandelingen rond een nieuwe regeling voor de sportsector op gang te trekken. Ons dossier werd maandag verstuurd naar de pers en de politieke verantwoordelijken. VSF en AISF vragen om zo spoedig mogelijk over dit dossier te...Lees meer
Gendergelijkheid en seksuele diversiteit in de sport, het is een werk van lange adem. Maar ook in de dagelijkse praktijk kan je als sportorganisatie vooruitgang boeken!Lees meer
Sinds de start van de lockdown is er nog nauwelijks tot geen liveverslaggeving te zien van sportevenementen op de openbare omroep. Sporza heeft dit proberen op te vangen met de introductie van Sporza Retro, dat zich in eerste instantie heeft gefocust op heruitzendingen van wielerwedstrijden.Lees meer

Pagina's