Slachtoffers, plegers en omstaanders van grensoverschrijdend gedrag ervaren vaak barrières om de stap te zetten naar hulpverlening. De hulplijn 1712 lanceert een campagne in Sport en Cultuur met één centrale boodschap: kijk niet weg!
Na de vernietiging door het Grondwettelijk Hof hebben VSF en AISF (Waalse tegenhanger van VSF) een oproep gedaan naar de politiek om snel tot een oplossing te komen. Het kabinet van minister De Block en De Croo hebben snel gehoor gegeven aan onze oproep en VSF en AISF hebben samen met federaal volksvertegenwoordiger Tania De Jonge (Open Vld) nauw samengewerkt aan een nieuw wetsvoorstel voor het verenigingswerk.
Het coronavirus zorgt voor heel wat veranderingen in onze maatschappij. Door de maatregelen rond afstand houden en hygiëne zien we elkaar wat minder en is thuiswerk de norm. Videochatten is daardoor nog belangrijker geworden om in contact te blijven met familie, vrienden en collega's. Het Dynamo Project blijft niet achter en heeft daarom het aanbod in de begeleidingen aangepast.
Sinds de invoering van het WVV spreekt de wet niet langer over het huishoudelijk reglement, maar over het intern reglement. We maakten van de gelegenheid gebruik om ons model in een nieuw jasje te steken. Hoewel interne reglementen steeds eigen zijn aan iedere individuele sportclub, zijn er toch een aantal algemene zaken die je best vastlegt. We denken aan volgende onderwerpen:
We informeerden je in juli al over de eerste principiële goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering om steun toe te kennen aan de sportsector via het noodfonds sport. De Vlaamse Regering keurde dit besluit, op voorstel van minister van Sport Ben Weyts, afgelopen vrijdag 11 september definitief goed. Dat betekent goed nieuws voor de sportfederaties en OSV’s. Er is namelijk een steunpakket van bijna 6 miljoen euro voor de sportfederaties en OSV’s.
Op woensdag 16 september wordt de installatievergadering georganiseerd van de nieuwe Vlaamse Sportraad. De Vlaamse Sportraad adviseert de Vlaamse Regering omtrent sportbeleid in al zijn facetten.Recent werd deze adviesraad opnieuw samengesteld voor de komende 4 jaar. Naast een aantal onafhankelijke deskundigen, werden ook VSF en ISB gevraagd personen voor te dragen uit het sportieve middenveld. UIt de kandidaten voorgedragen door VSF heeft de Vlaamse regering volgende vertegenwoordigers van VSF gekozen:Robin Ramakers (Manager Vertegenwoordiging VSF)Koen Hoeyberghs (Volley Vlaanderen)Alain
De regering heeft een solidaire relancemaatregel genomen die het mogelijk maakt voor werkgevers om een "consumptiecheque" te geven aan hun werknemers, die deze kunnen besteden in de horeca, de cultuursector en sportverenigingen. De cheque is volledig vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen.
De verschillende overheden trachten de impact van de coronacrisis op de sportorganisaties, waar mogelijk, te verlichten via allerlei compensatiemaatregelen. Een aantal daarvan werden aangepast of zijn nieuw vanaf dit najaar.
Op 26 augustus 2020 bereikten de ministers voor Sport van de drie Gemeenschappen een akkoord over de concrete invulling van de kleurencodes groen, geel, oranje en rood. Zo hebben we uitgewerkte plannen voor sportbeoefening vandaag en voor als de situatie zou verslechteren. Via de kleurencodes wil de Vlaamse sportsector de sportbeoefening en de sportcompetities maximaal vrijwaren. We bezorgen de kleurencode aan de federaties en de lokale besturen. Zo hopen we eenvormigheid te krijgen in de beslissingen van de lokale besturen, als er lokaal tijdelijk strengere maatregelen worden ingesteld.
De vereenvoudigde procedure voor het toepassen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona zal na 1 september 2020 slechts gelden voor uitzonderlijk hard getroffen sectoren en ondernemingen. Minister van Werk Nathalie Muylle maakte bekend dat PC 329 erkend zou worden als zwaar getroffen sector, waardoor voor de hele sector de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona mogelijk zou zijn tot 31 december 2020. Het KB dat dit definitief vastlegt, moet nog gepubliceerd worden.
De overheid lanceerde in de afgelopen maanden heel wat relancemaatregelen om de zwaargetroffen sectoren te ondersteunen. Daarbij ook de consumptiecheques. Ze zijn volledig vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen, en kunnen ook gebruikt worden in de sportsector. Lees meer over wat het is en hoe jij of je sportclub het kan gebruiken in onze nieuwe FAQ.
Oktober, dé maand voor geldacties in sportclubs en lokale verenigingen. Spaghettifestijnen, mosselsoupers, snoepverkoop, turnshows,… tal van activiteiten worden in het najaar georganiseerd om centjes binnen te brengen, de financiële clubwerking gezond te houden, extra materiaal aan te kopen of om sporters te plezieren met leuke extra-sportieve activiteiten.