Nieuws

In zijn laatste prognose voorspelt het Planbureau een volgende overschrijding van de spilindex in december 2019. Daardoor zouden de lonen in onze sector in februari 2020 met 2% stijgen.Lees meer
Sportfederaties die de gezondheid van hun clubleden willen behartigen, kunnen voortaan ondersteuning krijgen van Gezond Sporten Vlaanderen, het nieuwe kenniscentrum voor alles wat met sport en gezondheid in ons landsdeel te maken heeft.Lees meer
Een overzicht van alle (op dit moment) geplande activiteiten in 2019 .Lees meer
Het KB ter verhoging van het jaarlijks plafond van de kostenvergoeding voor bepaalde categorieën van vrijwilligers is op de Ministerraad van 23 november 2018 goedgekeurd. Het KB werd op de valreep gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het trad in werking op 1 januari 2019.Lees meer
(nieuwsbericht van 27.12.2018, geüpdatet op 9.01.2019 en op 14.01.2019) In 2018 veranderde op wetgevend vlak heel wat voor de sportsector: het verenigingswerk ontstond als manier om mensen te vergoeden. Ook aan de bestaande Vrijwilligerswet zelf werden aanpassingen doorgevoerd. Door de val van de...Lees meer
Minister Muyters en Sport Vlaanderen lanceren opnieuw (net als voorjaar 2018 ) een subsidieoproep voor de ontwikkeling van een nieuw naschools sportaanbod voor de 1ste en 2de graad secundair onderwijs. In dit nieuwsbericht lees je op welke manier de projectoproep interessant kan zijn voor jouw...Lees meer
Vanaf 1 januari 2019 gelden de nieuwe maximumbedragen voor vrijwilligerswerk. Je kan als vrijwilliger: per dag maximum 34,71 euro ontvangen, per jaar maximum 1388,40 euro ontvangen. Zie hier een overzicht van alle bedragen. Let op: hier wordt nog geen rekening gehouden met het KB dat het...Lees meer
In aanloop van de verkiezingen (mei 2019) stelt de voltallige Raad van Bestuur van de Vlaamse Sportfederatie het VSF memorandum voor.Lees meer
In zijn laatste prognose voorspelt het Planbureau een volgende overschrijding van de spilindex in augustus 2019. Daardoor zouden de lonen in onze sector in oktober 2019 met 2% stijgen.Lees meer

Pagina's