Nieuws

In februari biedt VSF jullie een nieuw Traject Sportclubondersteuning aan. Wil je met je federatie gerichter inzetten op je clubondersteuning? Of wil je als (nieuwe) mederwerker ook de kennis vergaren van je collega's die dit traject reeds volgenden? Schrijf je dan snel in.Lees meer
Het voorjaar 2019 van VSF raakt stilaan gevuld. Volgende initiatieven staan ingepland én te popelen voor jouw inschrijving.Lees meer
Op 4 oktober 2018 werd de reparatiewet verenigingswerk gestemd. Op 12 november volgde de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Tien dagen later wordt de wet van kracht. Wat verandert er? De activiteitenlijst werd aangepast (met voornamelijk inhoudelijke veranderingen van belang voor andere...Lees meer
13 november werden de resultaten van een internationaal onderzoek naar goed bestuur in de sport bekend gemaakt. Dat onderzoek peilt bij sportfederaties naar 46 principes in 4 dimensies: transparantie, democratische besluitvorming, interne controle en maatschappelijke rol. Deze worden gemeten via...Lees meer
... je vanaf nu de Dynamo Project bijscholingen die ook interessant zijn voor federatiemedewerkers terugvindt in de VSF agenda?Lees meer
Via de nieuwsbrief brengen we onze leden proactief op de hoogte van wat in de bestuursvergaderingen van VSF beslist werd. In oktober waren er twee Raden van Bestuur. Via een vorige nieuwsbrief brachten we jullie op de hoogte van het verslag van de RvB van 5 oktober. In dit nieuwsbericht lees je...Lees meer
In zijn laatste prognose voorspelt het Planbureau een volgende overschrijding van de spilindex in juni 2019. Daardoor zouden de lonen in onze sector in augustus 2019 met 2% stijgen.Lees meer
Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV), het laatste deel van Minister Geens' hervorming van het economisch recht, wordt momenteel besproken in de Kamer. Deze wet zal ertoe leiden dat de V&S-wet van 1921 (de vzw-wetgeving dus) zal opgaan in een groter wetboek. De eerste twee delen (1...Lees meer
Op 31 oktober 2018 trad het KB dat de werkingsmodaliteiten van het UBO-register vastlegt in werking. Dit KB, dat gelinkt is aan de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het...Lees meer

Pagina's