Nieuws

13 november werden de resultaten van een internationaal onderzoek naar goed bestuur in de sport bekend gemaakt. Dat onderzoek peilt bij sportfederaties naar 46 principes in 4 dimensies: transparantie, democratische besluitvorming, interne controle en maatschappelijke rol. Deze worden gemeten via...Lees meer
... je vanaf nu de Dynamo Project bijscholingen die ook interessant zijn voor federatiemedewerkers terugvindt in de VSF agenda?Lees meer
Je sportfederatie goed besturen. We willen het allemaal. Maar hoe breng je de theorie in de praktijk? Wat werkt? Waar struikel je over of worstel je mee?Lees meer
Via de nieuwsbrief brengen we onze leden proactief op de hoogte van wat in de bestuursvergaderingen van VSF beslist werd. In oktober waren er twee Raden van Bestuur. Via een vorige nieuwsbrief brachten we jullie op de hoogte van het verslag van de RvB van 5 oktober. In dit nieuwsbericht lees je...Lees meer
In zijn laatste prognose voorspelt het Planbureau een volgende overschrijding van de spilindex in juni 2019. Daardoor zouden de lonen in onze sector in augustus 2019 met 2% stijgen.Lees meer
Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV), het laatste deel van Minister Geens' hervorming van het economisch recht, wordt momenteel besproken in de Kamer. Deze wet zal ertoe leiden dat de V&S-wet van 1921 (de vzw-wetgeving dus) zal opgaan in een groter wetboek. De eerste twee delen (1...Lees meer
Op 31 oktober 2018 treedt het KB dat de werkingsmodaliteiten van het UBO-register vastlegt in werking. Dit KB, dat gelinkt is aan de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het...Lees meer
Sport is volop in beweging. De sportfederaties, hun werking en aanbod is dat ook.Lees meer
... Rugby Rhinos Oudenaarde zich één jaar lang de Coolste Sportclub van Vlaanderen mag noemen? Daarbovenop ontvangen ze een cheque ter waarde 2.000 euro.Lees meer
We berichtten eerder al dat de lonen vanaf 1 oktober 2018 geïndexeerd worden naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex. Nu zijn ook de geïndexeerde salarisschalen A111, B111 en C111 beschikbaar, waarop de nieuwe indexcoëfficiënt 1,7069 werd toegepast.Lees meer

Pagina's