Nieuws

De verschillende overheden trachten de impact van de coronacrisis op de sportorganisaties, waar mogelijk, te verlichten via allerlei compensatiemaatregelen. Een aantal daarvan werden aangepast of zijn nieuw vanaf dit najaar.Lees meer
Op 26 augustus 2020 bereikten de ministers voor Sport van de drie Gemeenschappen een akkoord over de concrete invulling van de kleurencodes groen, geel, oranje en rood. Zo hebben we uitgewerkte plannen voor sportbeoefening vandaag en voor als de situatie zou verslechteren. Via de kleurencodes wil...Lees meer
De vereenvoudigde procedure voor het toepassen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona zal na 1 september 2020 slechts gelden voor uitzonderlijk hard getroffen sectoren en ondernemingen. Minister van Werk Nathalie Muylle maakte bekend dat PC 329 erkend zou worden als zwaar...Lees meer
Op woensdag 26 augustus hield de Vlaamse Sportfederatie haar jaarlijkse Algemene Vergadering. Naast de jaarlijks terugkerende agendapunten (overzicht vorig en komend werkingsjaar), stond onder andere ook een bestuursverkiezing op het programma.Lees meer
De voorbije weken heeft de klankbordgroep zich gebogen over het uitwerken van een kleurencode voor de sport. Minister Weyts heeft zijn goedkeuring gegeven en ook de andere gemeenschappen scharen zich achter het voorstel van de klankbordgroep. Er is deze morgen een gezamenlijk persbericht...Lees meer
Toonde COVID-19 in jouw federatie het belang van crisiscommunicatie aan? Of misschien kwam jouw federatie om andere redenen al eens in woelig vaarwater zonder duidelijk plan? Elke organisatie komt vroeg of laat eens in het oog van de storm te staan. Dat kan je niet vermijden. Maar voorbereid zijn...Lees meer
De wet op de overheidsopdrachten richt zich, zoals verwacht, vooral op overheidsinstanties. Toch vallen ook private organisaties in sommige gevallen onder deze wetgeving.Lees meer
13/08/2020 : Nu ook in de provincie Antwerpen sportactiviteiten kunnen doorgaan volgens de protocollen opgesteld door de Vlaamse sportpartners, kan er opnieuw in heel Vlaanderen gesport worden op hetzelfde niveau. Alle competities kunnen desgewenst hervatten. Vlaams minister van Sport Ben Weyts...Lees meer
Is jouw federatie op zoek naar ondersteuning om het transgenderbeleid in je sporttak uit te stippelen? Wij helpen graag!Lees meer
Afgelopen weken kwamen er heel wat getuigenissen rond grensoverschrijdend gedrag naar boven. Vanuit VSF willen we een duidelijk signaal geven, en benadrukken dat geen enkel geval van psychisch of fysiek misbruik thuishoort in eender welke sport(club) of op eender welk niveau.Lees meer
De huidige (sport)maatregelen na de Nationale Veiligheidsraad van 23 en 27 juli in een notendop (update 30 juli).Lees meer
PERSMEDEDELING VAN BEN WEYTS Vlaams minister van Sport Ben Weyts kondigt samen met de sector verstrengde maatregelen aan om de verspreiding van het virus maximaal te beperken. Publiek zal bij zowel indoor als outdoor sportactiviteiten- en wedstrijden niet toegelaten zijn. “We kregen verschillende...Lees meer

Pagina's